Grupa Azoty bez wpływu na listę spółek strategicznych

Grupa Azoty bez wpływu na…
Zarząd Grupy Azoty opublikował w ubiegły piątek odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych. Pismo z sierpnia br. dotyczyło m.in. umieszczenia spółki na liście podmiotów strategicznych dla gospodarki państwa znajdujących się pod nadzorem Ministerstwa Skarbu Państwa. Lista ta została wspomniana w komunikacie MSP z 5 sierpnia br. i stanowi załącznik do "Priorytetów zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015".

W odpowiedzi na pytania akcjonariusza zarząd Grupy Azoty stwierdza, iż spółka nie uczestniczyła w przygotowywaniu dokumentu MSP, a w szczególności listy podmiotów strategicznych. Ponadto na dzień udzielenia odpowiedzi zarząd spółki nie posiada informacji na temat zmian w prawie, które mogłyby wpłynąć na sytuację prawną Grupy Azoty w zakresie, o którym mowa w komunikacie MSP z 5 sierpnia, a w szczególności na ograniczenia w obrocie akcjami spółki. Przedstawiciele Grupy Azoty nie znają także planów i założeń Ministerstwa Skarbu Państwa związanych z listą podmiotów strategicznych.

W odpowiedzi na pytania dotyczące skutków wprowadzenia do rady nadzorczej Grupy Azoty przedstawiciela spółki Norica Holding S.à r.l. zarząd informuje, że spółce nie są znane zamiary dotyczące zgłoszenia kandydata do rady nadzorczej przez podmiot zależny rosyjskiego Acronu. Jeśli jednak taki wniosek zostanie złożony, wywoła on skutki prawne przewidziane w kodeksie spółek handlowych - czytamy w komunikacie zarządu Grupy Azoty.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8