Drukuj

Grupa Azoty wśród podmiotów strategicznych

Grupa Azoty wśród podmiotów strategicznych
5 sierpnia Rada Ministrów zapoznała się z listą podmiotów strategicznych, przedłożoną przez Ministra Skarbu Państwa, Włodzimierza Karpińskiego. Są na niej 22 spółki, w tym m.in. Grupa Azoty.

- Grupa Azoty jest spółką strategiczną ze względu na skalę działalności, duży wpływ na polską gospodarkę i ogromne znaczenie dla rynku pracy - powiedział Karpiński. - MSP nie zamierza sprzedawać akcji tej Grupy. Jej strategiczny charakter znalazł odzwierciedlenie w dokumencie, który przedstawiłem dzisiaj Radzie Ministrów. Dokumenty przygotowywane przez poprzednie rządy mówiły o prywatyzacji polskiej chemii. My postawiliśmy temu tamę.

Grupa Azoty powstała w wyniku konsolidacji polskiego sektora chemicznego. Dziś jest liderem europejskiego rynku nawozów. Utrzymanie statusu Azotów jako podmiotu strategicznego dla polskiej gospodarki gwarantują także odpowiednie zapisy w statucie i stabilny, długoterminowy akcjonariat zainteresowany rozwojem Grupy.

"Lista podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa" jest załącznikiem do "Priorytetów zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015", którego pierwsza wersja została zatwierdzona przez Kolegium Ministerstwa Skarbu Państwa 30 kwietnia 2014 r. W dn. 5 sierpnia 2014 r. z listą zapoznała się Rada Ministrów. Obok Azotów znalazło się na niej 21 innych spółek, które odgrywają rolę liderów gospodarczych w procesie reindustrializacji Polski. Wśród nich są (w kolejności alfabetycznej): Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos, KGHM Polska Miedź, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polski Koncern Naftowy Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polskie Inwestycje Rozwojowe, Polskie Radio, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń, Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport, Tauron Polska Energia, Telewizja Polska, Totalizator Sportowy, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

Na listę podmiotów o znaczeniu strategicznym dla gospodarki wpisane zostały spółki, które budują wartość dla akcjonariuszy, odgrywają ważną rolę w procesie tworzenia silnej gospodarki kraju oraz współtworzą bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Znajdują się na niej również spółki o strategicznym znaczeniu ze względu na pełnioną misję, jak Polskie Radio i Telewizja Polska.

Na liście podmiotów w nadzorze MSP, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym (m.in. prywatyzacji, wniesieniu, komunalizacji, połączeniu), jest z kolei 190 spółek i przedsiębiorstw.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Grupa Azoty S.A.
E. Kwiatkowskiego 8, 33-101, Tarnów, woj. małopolskie