Grupa Azoty na Forum Inwestycyjnym w Tarnowie

Grupa Azoty na Forum Inwestycyjnym w Tarnowie
Odbywające się w dn. 1-2 września VII Forum Inwestycyjne w Tarnowie to impreza towarzysząca Forum Ekonomicznego, które w tym roku odbywa się po raz 24. w Krynicy. Przez dwa dni Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie gościł reprezentantów biznesu, wybitnych ekonomistów oraz przedstawicieli władz Polski i innych krajów UE. W tym roku wśród tematów Forum znalazła się m.in. problematyka dotycząca strategii sektora chemicznego wobec zmieniających się wyzwań rynkowych.

Wśród uczestników panelu dotyczącego chemii przeważały pozytywne opinie na temat konsolidacji tego sektora w Polsce. Rynkowi eksperci zgodnie stwierdzili, że obecny stan branży chemicznej daje coraz większe możliwości inwestycyjne, a tym samym stabilność finansową. W panelu dyskusyjnym dotyczącym strategii sektora chemicznego wobec zmieniających się wyzwań rynkowych, udział wziął Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty.

- Ostatnie 12 miesięcy spędziliśmy na przygotowaniu projektów, które stale podnosić będą wartość naszej Grupy - powiedział Andrzej Skolmowski. - Zaktualizowaliśmy strategię, a w ramach jej operacjonalizacji chcemy położyć nacisk na wzrost organiczny oraz fuzje i przejęcia. Wypracowany został również program doskonałości operacyjnej AzotyPRO. W najbliższych latach planujemy wydać na inwestycje 7 mld zł. Budżet ten obejmuje 68 dużych projektów. Niektóre są jeszcze w fazie koncepcyjnej, ale w większości ich realizacja trwa.

Organizatorem Forum Inwestycyjnego jest Instytut Wschodni prowadzący działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu. Grupa Azoty jest partnerem Forum.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8