Grupa Azoty na Kongresie Technologii Chemicznej w Rzeszowie

Grupa Azoty na Kongresie Technologii Chemicznej w Rzeszowie
Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty, oraz Zenon Pokojski, wiceprezes Grupy Azoty Puławy i koordynator Centrum Kompetencji Puławy, wzięli udział w panelu poświęconemu innowacyjności w polskim przemyśle chemicznym, który był częścią Kongresu Technologii Chemicznej w Rzeszowie. W dyskusji udział wzięli także Cezary Możeński, dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i PKN Orlen.

- Innowacyjność jest ważnym elementem, który ma wzmocnić całą polską gospodarkę - powiedział Jarczewski. - Na innowacyjność patrzymy nie tylko jako tworzenie nowego produktu, ale przede wszystkim jest to tworzenie całego systemu umożliwiającego właśnie wytwarzanie takich nowych produktów.

Prezes Grupy Azoty zwracał także uwagę na konieczność kooperacji największych polskich przedsiębiorstw.

- Gospodarkę wzmacnia współpraca firm, przede wszystkich czempionów narodowych - mówił Jarczewski. - To standard w skali światowej, szczególnie widoczny np. w Niemczech, gdzie np. korporacje chemiczne doskonale kooperują z potężnym przemysłem samochodowym. Polskie firmy powinny iść podobną drogą. Jestem optymistą, jeśli chodzi o polskie firmy w kwestiach innowacji. Musimy nadrabiać zaległości, ale to się dzieje w Polsce, a przemysł chemiczny jest tego dobrym przykładem.

Zenon Pokojski zwracał z kolei uwagę na konieczność rozumienia potrzeb klientów.

- Wartości rynkowej organizacji nie buduje się na poziomie instalacji na terenie zakładów, ale na poziomie klienta końcowego - powiedział Pokojski. - Dla nas to bardzo ważne. Dlatego jako sprzedawcy nawozów musimy znać potrzeby rynku, dlatego cały czas komunikujemy się z przedsiębiorcami rolnymi, aby znać ich potrzeby i pod nie przygotować ofertę. Centrum Kompetencji Puławy, które liczy już 12 konsorcjantów, powstało po to, aby biznes i nauka spotkały się i komunikowały z ostatecznymi klientami. Bez tego biznes nie stworzy dobrej oferty, która powinna dać korzyści odbiorcy.

Paweł Jarczewski zwrócił również uwagę na kwestie związane ze wzrostem znaczenia kwestii bezpieczeństwa żywnościowego w międzynarodowej polityce gospodarczej.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8