Grupa Azoty opublikowała Raport Zintegrowany za lata 2016-2017

Grupa Azoty opublikowała Raport… Raport w przystępnej formie pokazuje, w jaki sposób każda z najważniejszych spółek Grupy Azoty buduje wartość swoją oraz całej Grupy. Po raz pierwszy w Raporcie znalazły się scenariusze przyszłości i wyzwania stojące przed Grupą Azoty, a także założenia nowej strategii zrównoważonego rozwoju. To już czwarty Raport Zintegrowany Grupy. Publikacja dostępna jest na stronie www.raport.grupaazoty.com

- Wierzymy w chemię bezpieczną i użyteczną, opartą na innowacjach. Taką, która pomaga stawić czoła wyzwaniom XXI wieku. Nigdy wcześniej nauka nie otwierała przed branżą chemiczną tak dużych możliwości. W Grupie Azoty potrafimy to wykorzystać, a każdego dnia i w każdym naszym produkcie udowadniamy, że świat dzięki współczesnej chemii może być lepszym miejscem do życia – pisze dr Wojciech Wardacki w liście wprowadzającym do raportu.

W Raporcie Zintegrowanym Grupa prezentuje najważniejsze obszary wpływu organizacji na otoczenie społeczne, środowiskowe, biznesowe i gospodarcze. Wskazano też dobre praktyki w zarządzaniu tymi obszarami. Grupa pokazuje, w jaki sposób i z jakich surowców wytwarza swoje produkty. Prezentuje też pracowników - największą wartość Grupy oraz kluczowe zakłady produkcyjne. W raporcie znajdują się też informacje, co myślą o Grupie Azoty sąsiedzi, klienci, partnerzy w biznesie, organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe.

Raport Zintegrowany Grupy Azoty 2016/2017 został opracowany zgodnie ze standardami: GRI Standards (GRI Sustainability Reporting Standards) i IIRC (International Integrated Reporting Council) i obejmuje cztery kluczowe spółki: w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu. Podmioty te zostały szczegółowo przedstawione w raporcie, ponieważ generują znaczną większość przychodów ze sprzedaży Grupy. W celu dochowania staranności dokument został poddany niezależnej weryfikacji audytorów, którzy sprawdzili oraz potwierdzili prawdziwość zamieszczonych w raporcie danych niefinansowych.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, plastyfikatory, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Źródło: Grupa Azoty