Grupa Azoty podsumowuje inwestycje w Tarnowie

Grupa Azoty podsumowuje inwestycje w Tarnowie
Grupa Azoty SA dokonała podsumowania kosztów inwestycji poniesionych w tarnowskiej spółce w ciągu ostatnich pięciu lat - wyniosły one 550 mln zł. Do roku 2020 Azoty planują zainwestować w Tarnowie kolejne 500 mln zł.

Obecnie najbardziej zaawansowaną inwestycją jest modernizacja instalacji kwasu siarkowego. Zadanie o budżecie 63 mln zł ma zostać sfinalizowane jeszcze w tym roku.

- W najbliższym czasie istotne również będą inwestycje proekologiczne związane z odsiarczaniem i odazotowaniem spalin z zakładowej elektrociepłowni - powiedział informuje Witold Szczypiński z Grupy Azoty. - Dzięki nim w zdecydowany sposób zredukujemy emisję siarki i tlenków azotu do atmosfery. Ze względu na wymogi środowiskowe inwestycje tą chcemy rozpocząć już w przyszłym roku i zakończyć do 2016 r.

Grupa Azoty pracuje także nad programem inwestycyjnym w zakresie dalszego przetwórstwa kaprolaktamu. Jak informuje spółka, obecnie przygotowywana jest nowelizacja studium wykonalności projektu poliamidowego związana ze zmianami na rynku tego produktu w Chinach. Projekt ten ma zapewnić optymalizację portfela tworzyw konstrukcyjnych w ramach całej grupy.

Spółka przygotowuje także studium wykonalności projektu granulacji mechanicznej nawozów saletrzanych, którego realizacja umożliwiłaby poszerzenie portfela produktowego. W najbliższych latach realizowane będą również mniejsze inwestycje o szybkim okresie zwrotu z inwestycji np. nowy katalizator konwersji wysokotemperaturowej CO.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8