Grupa Azoty walczy z dekoniunkturą

Grupa Azoty walczy z dekoniunkturą… Grupa Azoty za okres 9 miesięcy 2016 roku zanotowała przychody na poziomie 6,6 mld zł, wobec 7,5 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy zysku netto na poziomie 346 mln zł (540 mln w I-III kw. 2015 r.) zł i zysku EBITDA 826 mln zł, wobec 1 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniki trzeciego kwartału 2016 roku zamknęły się w Grupie Azoty przychodami ze sprzedaży na poziomie 2 mld zł, wobec 2,4 mld zł w III kw. 2015 r. przy zysku netto na poziomie -10 mln zł, wobec 82 mln zł w III kw. 2015 r. W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA osiągnął poziom 131 mln zł wobec 223 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego. Raportowane wyniki Grupy Azoty są zbieżne z oczekiwaniami rynku wyrażonymi w konsensusie analityków.

- Od kilku miesięcy obserwujemy znaczące korekty cenowe na światowych rynkach nawozów, są one wynikiem szerszych tendencji, które zachodzą na rynku rolnym i rynku podstawowych surowców do produkcji nawozów - powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty. - Działając w tak trudnym otoczeniu nieustannie pracujemy nad wypracowaniem optymalnej marży Grupy Azoty. W porównaniu do wyników czołowych spółek nawozowych dynamika zmian w raportowanych wynikach plasuje nas powyżej konkurentów i pozwala płynnie realizować założenia inwestycyjne pomimo okresu dekoniunktury.

Segment Agro standardowo w III kwartale rozpoczął nowy sezon nawozowy, co z perspektywy handlowej najlepiej widać w ułożeniu tendencji cenowych dla publikowanych notowań kluczowych produktów. Wyraźne symptomy nasycenia rynku, zwłaszcza rynku eksportowego, w powiązaniu z utrzymującymi się niskimi cenami płodów rolnych (pszenica) zepchnęły ceny mocznika i nawozów saletrzanych do niskich poziomów tylko częściowo rekompensując utratę marzy handlowej premią surowcową na gazie i surowcach energetycznych. Tym samym marża EBITDA wyniosła 13 proc. (wobec 16 proc. w roku ubiegłym).

Segment Tworzyw w dalszym ciągu zmagał się z bardzo silną presją cenową ze strony nabywców. Branża powoli podejmuje pierwsze działania ograniczające podaż kaprolaktamu na rynku europejskim w długim okresie, co oznacza, iż rynek wskazuje kierunek działań szukających optymalizacji istniejących mocy wytwórczych. W kontekście solidnego popytu wolumenowego ze strony rynku automotive, branży budowlanej, odzieżowej i spożywczej (opakowania) powinno się to przełożyć, w perspektywie długookresowej, na odbicie niekorzystnych tendencji marżowych całej branży.

Wyraźna poprawa wyników i rentowności Segmentu Chemii to zasługa w głównej mierze kontynuacji marżowej sprzedaży melaminy (jako element wspomnianej realizacji elastycznej polityki zarządzania mocznikiem) wspartej wynikami realizowanymi w segmencie OXO i pigmentów w Policach.

Puławska spółka osiągnęła w trzecim kwartale 2016 r. zysk netto na poziomie 16 mln zł (65 mln zł w III kw. 2015 r.) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 712 mln zł wobec 935 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Policka spółka, uwzględniając w wynikach zdarzenie jednorazowe dotyczące spółki zależnej AFRIG SA osiągnęła w trzecim kwartale 2016 r. zysk netto na poziomie -9 mln zł wobec 15 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 549 mln zł wobec 600 mln w III kw. 2015 r.

W ujęciu jednostkowym kędzierzyńska spółka osiągnęła za III kwartał 2016 r. zysk netto na poziomie -2,7 mln zł wobec 14 mln zł w III kw. roku ubiegłego, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 379 mln zł (435 mln zł w III kw. 2015 r.).

Czytaj więcej: