Grupa Azoty wyróżniona w konkursie The Best Annual Report

Grupa Azoty wyróżniona w konkursie The Best Annual Report
Grupa Azoty S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie „The Best Annual Report 2016”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Raport roczny spółki, zawierający przydatne informacje, prezentowane w użyteczny i przyjazny sposób, doceniony został za najlepszą wartość użytkową dla akcjonariuszy i inwestorów. Kapituła konkursu wysoko oceniła sposób prezentacji strategii Grupy Azoty w raporcie rocznym, a jako wręcz wzorcowe uznała sprawozdanie ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Ogłoszenie wyników XII edycji konkursu odbyło się 19 października br. podczas Gali Finałowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nagrodę w imieniu Grupy Azoty S.A. odebrał Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu Spółki, który podkreślił znaczenie raportowania rocznego dla transparentnej komunikacji z rynkiem kapitałowym.

- Publikacja raportu rocznego to dla Grupy Azoty nie tylko obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale przede wszystkim realizacja polityki otwartości i przejrzystości informacyjnej, który ma niebagatelny wpływ na jakość relacji inwestorskich. Cieszę się, że ta forma naszej komunikacji z rynkiem została doceniona przez tak wybitne grono ekspertów, tym bardziej, że zaufanie inwestorów jest dla nas wartością nadrzędną - powiedział Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu Spółki ds. finansowych.

nagroda dla grupy azoty


Celem konkursu, którego organizatorem jest Instytut Rachunkowości i Podatków, a partnerem strategicznym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A jest promowanie najlepszych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i transparentności rynku kapitałowego w Polsce. O miano najlepszego raportu rocznego rywalizują w kilku kategoriach spółki rynku regulowanego GPW, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg standardów MSSF/MSR oraz spółki rynku alternatywnego sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości.

Źródło: Grupa Azoty


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8