Grupa Azoty z umową na finansowanie inwestycji

Grupa Azoty z umową na finansowanie inwestycji
23 kwietnia Grupa Azoty podpisała z konsorcjum banków umowę kredytu odnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb korporacyjnych, w tym między innymi projektów inwestycyjnych. Dzięki niej Grupa Azoty uzyska 1,5 mld zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na realizację programu inwestycyjnego zapisanego w strategii spółki do 2020 r.

Podpisana umowa stanowi pierwszy krok w programie finansowania nowych inwestycji. Czwartkowa umowa została zawarta z bankami: PKO Bank Polski A, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK SA oraz ING Bank Śląski SA.

Umowa kredytu odnawialnego stanowi część pakietu finansowania długoterminowego w łącznej kwocie 2,2 mld zł. Grupa Azoty finalizuje obecnie kolejne rozmowy na temat finansowania całego pakietu projektów. Chemiczny potentat jest w trakcie finalizacji negocjacji dokumentacji kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dla udzielenia kredytu terminowego w kwocie 550 mln zł oraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju kredytu w kwocie 150 mln zł, które zostaną udzielone na okres 10 lat.

- Dzięki współpracy z polskim sektorem bankowym będziemy mogli wznieść polską chemię na jeszcze wyższy poziom technologiczny - powiedział Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty. - Zgodnie ze strategią, którą przyjęliśmy do 2020 r. skupiamy się na dalszym rozwoju organicznym Grupy Azoty oraz na fuzjach i przejęciach.

Grupa Azoty


- Kredyt udzielony Grupie Azoty przez konsorcjum banków, z PKO Bankiem Polskim jako agentem kredytu, jest modelowym przykładem współpracy - podkreślił Jakub Papierski, wiceprezes PKO Banku Polskiego. - Zarówno siła kapitałowa banku, jak i doświadczenie zespołu przygotowującego tę transakcję, pozwoliły nam z sukcesem uczestniczyć w tym procesie.

W ramach przyjętej strategii do 2020 r. Grupa Azoty wyselekcjonowała 68 projektów inwestycyjnych, które znajdują się na różnym etapie planowania lub realizacji, na które zamierza przeznaczyć blisko 7 mld zł.

– Do roku 2020 planujemy przeznaczyć blisko 7 mld zł na cele przewidziane w Strategii Grupy Azoty - powiedział Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty. - Wsparcie sektora bankowego jest kluczowe dla realizacji blisko 70 projektów. Dzięki zaangażowaniu tych środków możemy wzmocnić pozycję konkurencyjną Grupy Azoty na światowych rynkach. Zakładamy, że przełoży się to na wzrost zysków Grupy Azoty, a tym samym naszych akcjonariuszy.

Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł przy skonsolidowanym zysku netto na poziomie 265 mln zł.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8