Grupa Ciech: duża strata związana z restrukturyzacją

Grupa Ciech: duża strata związana…
Strata netto Grupy Ciech wyniosła w ostatnim kwartale ubiegłego roku 88,8 mln zł. W analogicznym okresie roku 2011 Grupa zanotowała stratę w wysokości zaledwie 8,8 mln zł. W skali całego roku strata wyniosła 449,5 mln zł wobec 1,16 mln zł zysku w roku 2012.

Prezes Zarządu Ciech, Dariusz Krawczyk, zauważa jednak, że te wyniki nie odzwierciedlają kondycji spółki. - Wyniki operacyjne Grupy Ciech, oczyszczone z wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym, są dużo lepsze niż w 2011 roku - mówi Krawczyk. - Rosnąca rentowność Grupy potwierdza słuszność prowadzonych działań restrukturyzacyjnych.

Raportowane wyniki zostały obciążone szeregiem zdarzeń o charakterze jednorazowym, takich jak odpisy aktualizujące wartość aktywów, czy zawiązywane rezerwy. Urealnienie wartości linii biznesowych było koniecznym elementem wdrażanego programu restrukturyzacji operacyjnej. Istotna część odpisów została wykazana już w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2012 roku. Odpisy aktualizacyjne wpływają na wynik czysto księgowo, a w przyszłych okresach zmniejszą negatywny wpływ amortyzacji na zysk netto generowany przez Grupę Ciech. Wyniki zostały także obciążone przez koszty związane z refinansowaniem działalności Grupy i zapewnieniem wsparcia dla załogi Zakładów Chemicznych Zachem. Negatywny wpływ odpisów został częściowo zmitygowany przez rozpoznanie pozytywnego wpływu transakcji sprzedaży aktywów związanych z biznesem TDI, której finalizacja spodziewana jest w I kw. 2013 roku.

Czytaj więcej: Wyniki finansowe 366

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska