Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów zyskuje

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów zyskuje
Azoty Tarnów ujawniły swoje finansowe wyniki za połowę roku.

W pierwszej połowie 2012 r. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 353 mln zł. Przychody firmy to nieco ponad 3,8 mld zł, a zysk netto grupy wyniósł 273 mln zł.

Wzrost skonsolidowanych przychodów GK Azoty Tarnów w pierwszych sześciu miesiącach trwającego roku to efekt w głównej mierze powiększenia Grupy o Zakłady Chemiczne Police. To także wynik uzyskania przez Grupę Kapitałową Azoty Tarnów wyższej wartości sprzedaży rynkowej we wszystkich segmentach operacyjnych.

Przychody ze sprzedaży wypracowane w okresie styczeń – czerwiec w 90 proc. generowano na rynkach Unii Europejskiej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, w tym wzrost przychodów ogółem to 94 proc.

Sama spółka Azoty Tarnów w pierwszym półroczu osiągnęła 999 mln zł przychodów na sprzedaży ogółem. W okresie tym wypracowała 213 mln zł zysku netto.

Z kolei Police osiągnęły przychody ogółem 1, 63 mld zł i zysk netto 88,4 mln zł.

Zachodniopomorska spółka osiągnęła przy tym bardzo istotny wzrost przychodów o 27 proc., w porównaniu z tym samym okresie minionego roku. Nastąpiło również zwiększenie wielkotonażowej sprzedaży amoniaku i optymalne wykorzystanie koniunktury na rynku mocznika. Zanotowano także wzrost przychodów ze sprzedaży bieli tytanowej.

Czytaj więcej: Wyniki finansowe 276

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8