IV Debata Kampanii Polska Chemia

IV Debata Kampanii Polska…

Jakie wyzwania związane z unijną Strategią w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności stoją przed polskimi przedsiębiorstwami? Jakiego rodzaju wsparcia administracyjnego i finansowego wymagają działania i innowacje w zakresie opracowywania oraz wdrażania zrównoważonych i bezpiecznych chemikaliów? Czy recykling chemiczny stanowi potencjał do rozwoju przedsiębiorstw? - to między innymi te pytania zdominowały ostatnią tegoroczną debatę w ramach Kampanii Polska Chemia. Organizatorem wydarzenia, które odbyło się 9 grudnia br., była Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC).

- Branża chemiczna, będąc jedną z fundamentalnych dla całego przemysłu, jako jedna z pierwszych gałęzi światowej gospodarki, przystąpiła do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i rozwoju tych już istniejących. Innowacyjność w sektorze chemicznym jest normą, a Polska Chemia nie od dziś podejmuje działania mające na celu wprowadzenie nowoczesnych inicjatyw środowiskowych, wdrażanie bezpiecznych i ekologicznych technologii oraz certyfikowanych produktów. Zadanie nie jest łatwe – wymaga bowiem ogromnych nakładów inwestycyjnych, związanych z opracowywaniem nowych procedur, modernizacją infrastruktury produkcyjnej oraz tworzeniem, od postaw, nowych instalacji. Nie zapominajmy o tym, że obok tego wszystkiego, konieczne jest również przestrzeganie szeregu lokalnych i międzynarodowych norm oraz regulacji prawnych. To wszystko wymaga czasu i odpowiednich środków - podkreślił we wstępie do debaty dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Pod hasłem "Zrównoważona i bezpieczna Chemia - wyzwania i perspektywy rozwoju" eksperci administracji oraz przedstawiciele branży dyskutowali o wyzwaniach i szansach związanych z wdrażaniem zapisów unijnej strategii w zakresie zrównoważonych chemikaliów, istotnych z punktu widzenia sektora chemicznego. Ta zatwierdzona w 2021 r. przez Radę Europejską strategia jest pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska zapowiedzianego w Europejskim Zielonym Ładzie. Spotkanie rozpoczęła rozmowa dr inż. Tomasza Zielińskiego z gościem specjalnym Tomaszem Michną, III sekretarzem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, w zastępstwie ambasadora Andrzeja Sadosia, który w związku z obowiązkami służbowymi nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu. Ekspert wskazał, że wsparcie dla przedsiębiorstw chemicznych w kontekście wyzwań związanych ze wspomnianą strategią na rzecz zrównoważonych chemikaliów jest kluczowe. Podkreślił również, że Polska zabiega na arenie unijnej o realistyczne i rozsądne wprowadzanie zmian.

Ważnym punktem debaty była prezentacja Cefic (Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego), dotycząca analizy ekonomicznej wpływu strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów na przemysł chemiczny, którą przedstawiła Blanca Serrano Ramon, Director Product Stewardship w Cefic. W ostatnich dniach Cefic opublikował raport, który powstał w oparciu o wyniki badania, które zostało zlecone niezależnej firmie Ricardo Energy & Environment, w celu oceny wpływu unijnej strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów na przemysł chemiczny. W raporcie wskazano około 12 tys. substancji, które mogą zostać potencjalnie objęte regulacjami wynikającymi z zapisów wspomniane Strategii. Ekspertka Cefic przedstawiła różne, możliwe dla branży chemicznej scenariusze w związku z wdrażaniem wytycznych zawartych w unijnym dokumencie.

Kolejną część wydarzenia stanowiły rozmowy z przedstawicielami polskiej branży chemicznej, które moderowali eksperci Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego - Klaudia Kleps, koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji i Marcin Przygudzki, koordynator Pionu Projektów i Komunikacji. W pierwszej z rozmów dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty, Henryk Kubiczek, opowiadał w kontekście zrównoważonych chemikaliów o opublikowanej w październiku nowej strategii spółki. Podkreślał, że Spółka patrzy na swój rozwój w sposób ciągły i holistyczny, już od dawna wspierając idee dotyczące zrównoważonego rozwoju, czego odzwierciedleniem jest wspomniana nowa strategia. Wskazywał również, że Grupa stawia w pierwszym rzędzie na zieloną energię, która pozwoli przedsiębiorstwu osiągać inne, kolejne „zrównoważone” cele. Pytany o działania w zakresie wyzwań wynikających z unijnej koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu, opowiedział o strategicznym dla spółki projekcie „Zielone Azoty”, który zakłada opracowywanie i wdrażanie bezpiecznych, zrównoważonych, zielonych produktów, zielonej organizacji i zielonych technologii.


Czytaj więcej:
Relacja 182
Prawo 455