IV Debata Kampanii Polska Chemia

Kolejnym rozmówcą był Arkadiusz Majoch, dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii w PKN Orlen, który podkreślał, że zapisy unijnej strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów niewątpliwie wpłyną na konkurencyjność przedsiębiorstw sektora chemicznego. W odpowiedzi na pytanie moderatorów o zrównoważone działania podejmowane przez spółkę, wymienił jeden z ważniejszych aspektów w tym obszarze, jakim jest odpowiednie zagospodarowanie odpadów. Podkreślił, że koncern realizuje już liczne inwestycje w tym zakresie i planuje kolejne.

W kontekście zrównoważonych chemikaliów na rzecz nietoksycznego środowiska dużą rolę odegrają m.in. nowoczesne rozwiązania w zakresie pozyskiwania energii z OZE. O technologiach wodorowych związanych z produkcją i wykorzystaniem „zielonego” wodoru opowiadał Marek Laskowski, Szef Biura Innowacji w Grupie Lotos. Wskazywał, że rozwiązania wodorowe są istotnym punktem w kontekście wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w Grupie. Podkreślał również, że branży potrzebne jest odpowiednie wsparcie, a Spółka stawia także na współpracę ze światem naukowym, które będzie kluczowe dla innowacji i rozwoju nowoczesnych technologii.

Ostatnim z rozmówców podczas debaty był Łukasz Grabiński, dyrektor w Obszarze Strategii, Rozwoju i Innowacji w Anwil S.A., który - opisując zrównoważone działania spółki - opowiadał, że realizuje ona model gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodał, że nie są to plany, lecz rzeczywistość, a omawiając programy akceleracyjne przedsiębiorstwa, wskazał, że dekarbonizacja jest jednym z ich głównych tematów, a jednocześnie jednym z kluczowych wyzwań.

Biorąc pod uwagę dzisiejsze wypowiedzi oraz przedstawione wnioski z badania Cefic, a także skalę proponowanych zmian i poziom ambicji określony w strategii i Europejskim Zielonym Ładzie, najbliższe lata będą dla przemysłu chemicznego niewątpliwie intensywne. Aby umożliwić przemysłowi chemicznemu transformację, potrzebujemy przede wszystkim przewidywalnych i stabilnych ram prawnych, a także możliwości rozwoju inwestycji. Mamy nadzieję, że dzięki dialogowi i współpracy przemysł chemiczny będzie się dalej rozwijał i stanowił istotny wkład w osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy, wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego i zapewnienie bezpieczeństwa - podsumowała spotkanie współprowadząca debatę Klaudia Kleps, koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert w PIPC.

Kampania Polska Chemia

Ostatnia w tym roku debata "Zrównoważona i bezpieczna Chemia - wyzwania i perspektywy rozwoju" odbyła się 9 grudnia 2021 r. i była czwartych tegorocznym spotkaniem w ramach Kampanii Polska Chemia. Kampania jest autorskim projektem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedynym tego typu przedsięwzięciem promującym tak istotny dla polskiej gospodarki sektor. Jej głównym celem jest umocnienie wizerunku branży jako dbającej o środowisko, promującej rozwój i innowacyjność, tworzącej atrakcyjne miejsca pracy oraz respektującej zasady zrównoważonego rozwoju.

Materiał opracowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Zdjęcie: YouTube


Czytaj więcej:
Relacja 182
Prawo 455