Inkubator start-upów Software République uruchomiony

Inkubator start-upów Software…

Firmy Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics i Thales 8 marca zainaugurowały działalność inkubatora Software République, otwartego ekosystemu innowacji na rzecz zrównoważonej, bezpiecznej i inteligentnej mobilności. W inauguracji, która odbyła się w Village by CA w Paryżu, wzięli udział przedstawiciele firm będących członkami-założycielami Software République, a także pierwsza grupa startupów, która dostanie wsparcie w ramach inkubatora.

Powołaniu inkubatora przyświecał podwójny cel: akceleracja projektów wybranych startupów i wzmocnienie idei otwartej innowacyjności firm założycielskich wokół trzech tematów: energia, nowe usługi dla mobilności i technologia pojazdów połączonych do sieci (connected vehicles). Program trwa od 6 do 18 miesięcy, a startupy mają za zadanie stworzyć projekt z co najmniej dwoma przedstawicielami Software République. W zamian członkowie Software République udostępnią startupom swoje zasoby oraz dostosowany do ich potrzeb program wsparcia.

Do firm Wattpark, Geoflex i Vianova, zwycięzców pierwszego konkursu Mobility 4.0 Challenge, dołączyły dwa inne startupy, Angoka i Parcoor, wybrane przez komisję kwalifikacyjną inkubatora.

Dostosowany do potrzeb program podzielony jest na pięć obszarów:

 • Dostęp do 15 000 ekspertów: sześciu przedstawicieli Software République zapewnia wiedzę techniczną, specjalistyczne zasoby, możliwości testowania i zasoby danych, w zależności od projektów i potrzeb;
 • Hosting do wyboru: członkowie zapewniają hosting dla startupów w oparciu o zaplecze techniczne lub rynki docelowe w dziesięciu lokalizacjach (w ośmiu krajach);
 • Mentoring na żądanie: doradztwo w zakresie analizy rynku i konkurencji, finansów, biznesplanów, zasobów ludzkich, prezentacji, UX / UI (user experience / user interface), w zależności od potrzeb i we współpracy z Village by CA;
 • Niezależne doradztwo prawne: wsparcie partnerskiej kancelarii prawnej w kwestiach prawnych i podatkowych;
 • Uprzywilejowany dostęp do ekosystemu Software République.
mobility-challenge-by-sr-partenaires

Startupy i ich projekty to:

 • Angoka - zabezpiecza komunikację dla inteligentnych miast i mobilności. Rozwiązania sprzętowe firmy Angoka zapewniają integralność komunikacji M2M i pewność danych, tworząc zaufane połączenia w dowolnej sieci.
 • Geoflex - jest operatorem usług rozszerzających aplikacje GPS / GNSS w celu osiągnięcia bezpiecznego i dokładnego pozycjonowania, z dokładnością do czterech centymetrów, na lądzie, morzu i w powietrzu. Geoflex zapewnia uniwersalną hiper-geolokalizację dla pociągów, samochodów, statków, dronów i smartfonów, a także dla finalnego etapu dostaw w inteligentnych miastach.
 • Parcoor - opracowuje innowacyjne, wbudowane rozwiązania do rozpoznawania zagrożeń, które są implementowane bezpośrednio w urządzeniach. Rozwiązania te opierają się na nowatorskim podejściu łączącym podstawowe dane systemowe monitorowane w czasie rzeczywistym z najnowocześniejszymi, lekkimi, szybkimi i łatwymi do interpretacji algorytmami uczenia maszynowego. Wynikiem jest bezpieczeństwo cybernetyczne i autonomiczne wykrywanie potencjalnych zagrożeń w czasie rzeczywistym.
 • Vianova - opracowuje algorytm bezpieczeństwa drogowego, który przyniesie korzyści zarówno miastom, jak i kierowcom, umożliwiając identyfikację i informowanie w czasie rzeczywistym o niebezpiecznych zdarzeniach na drogach lub o wysokim ryzyku wypadków w określonych obszarach.
 • Wattpark - to "Airbnb ładowarek". Pozwala właścicielom stacji ładowania na ich udostępnianie i wynajmowanie. Pomaga kierowcom zlokalizować stację ładowania, podłączyć się do niej i łatwo uregulować płatność, dzięki czemu jazda samochodem elektrycznym lub hybrydowym typu plug-in staje się bezstresowa.

Jak przystąpić do inkubatora Software République:

 • Odwiedź softwarerepublique.eu i szczegółowo wypełnij formularz kontaktowy dla startupu, podkreślając konkretne możliwości współpracy z członkami Republiki Oprogramowania.
 • Komisja kwalifikacyjna spotyka się dwa razy w roku, w czerwcu i grudniu, w celu przyjęcia startupów do inkubatora we wrześniu tego samego roku i w styczniu roku następnego.
 • Więcej informacji na temat Software République można znaleźć na stronie internetowej: softwarerepublique.eu

Reportaże

Forum