Innowacyjne tworzywa sztuczne firmy SABIC

Innowacyjne tworzywa sztuczne…
Wśród licznych materiałów zaprezentowanych przez koncern SABIC na tegorocznym Plastpolu warto zwrócić szczególną uwagę na dwa, które zostały uhonorowane przez jury targowe medalem i wyróżnieniem Targów Kielce. Obie nagrody zostały przyznane firmie w ważnej dla producentów tworzyw kategorii "Tworzywa i środki pomocnicze w przetwórstwie tworzyw sztucznych". Podczas targów o innowacyjnych rozwiązaniach firmy opowiedział nam Piotr Kwiecień, dyrektor SABIC Poland Sp. z o.o.

Medal targowy koncern otrzymał za kopolimery poliwęglanowe Lexan FST i Lexan EXL. Pierwsze z wymienionych tworzyw znajduje zastosowanie zwłaszcza w środkach transportu. Cechą szczególną materiału jest jego bardzo niska toksyczność, spełniająca wymogi nie wprowadzonych jeszcze regulacji unijnych.

Z kolei Lexan EXL to tworzywo odznaczające się wysoką wytrzymałością cieplną, niską toksycznością, trwałością i dobrymi wskaźnikami płynności. Te zalety powodują, iż materiał może być stosowany w aplikacjach związanych z automatyką przemysłową oraz do produkcji systemów oświetleniowych.Jury targowe przyznało koncernowi także wyróżnienie za biopoliolefiny drugiej generacji, które SABIC będzie produkował w holenderskim Geleen. Poliolefiny będą produkowane ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem odnawialnych surowców pochodzących z tłuszczów i olejów odpadowych. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, wytwarzane w ten sposób tworzywa nie stanowią bezpośredniej konkurencji dla łańcucha żywnościowego. Co istotne, są one certyfikowane zgodnie z procedurą certyfikacyjną ISCC Plus, która obejmuje ścisłą kontrolę pochodzenia i wymaga nadzoru produkcji zbilansowanej biomasy.Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen
 

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska