Instalacje chłodzenia - trwale czyste

Instalacje chłodzenia - trwale…
Fizyczna metoda uzdatniania wody zapobiega problemom pojawiającym się w procesie produkcyjnym.

W technologii tworzyw sztucznych najważniejszym obszarem, który zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw i gwarantuje ich przyszły sukces, to uzdatnianie wody chłodniczej. Aby sprostać wymaganiom dotyczącym ekonomiczności i zrównoważonego rozwoju, metody uzdatniania wody powinny opierać się na technologii, która nie wykorzystuje środków chemicznych, ani nie generuje dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją.

Pożądane właściwości

Systemy do uzdatniania wody chłodniczej powinny gwarantować optymalną pracę nie tylko nowych, ale także już eksploatowanych obwodów chłodniczych. Efektem musi być wydajna produkcja seryjna części o niezmiennej jakości. Ważne jest zatem nie to, aby spełniać wymogi dotyczące określonych parametrów wody, lecz aby kompleksowo wpływać na redukcję osadów, korozji i rozwoju mikroorganizmów.

Alternatywne rozwiązania techniczne

Technologia uzdatniania wody Bauer opiera się na podzespołach elektronicznych sterowanych mikroprocesorem, które wytwarzają zmienne pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne sprawia, że energia odprowadzana jest do wody. Wszystkie naładowane ujemnie/dodatnio cząstki wprawiane są w drgania, struktury wodne, tzw. klatki, znajdujące się dookoła rozpuszczonych jonów, zostają przerwane, dzięki czemu jony mogą wchodzić ze sobą w reakcje. Energia wprowadzona do układu w sposób radialny w momencie uzyskania rezonansu odprowadzana jest również osiowo do kierunku rury (Rysunek 2).

Ta metoda uzdatniania wody wykorzystywana jest od przeszło 15 lat, głównie w technice instalacyjnej. Od ponad 3 lat takie rozwiązania wykorzystywane są również na skalę przemysłową w procesach technologicznych tworzyw sztucznych. Łącznie zainstalowanych jest ponad 10000 systemów.

Jednostka do uzdatniania wody z urządzeniem sterującym
Jednostka do uzdatniania wody z urządzeniem sterującymZasada działania zmiennego pola elektromagnetycznego
Zasada działania zmiennego pola elektromagnetycznegoUrządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki
 

Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne uzdatnianie wody, granulaty czyszczące, termowizja

Polska, 31-670 Kraków, Powstańców 66


Reportaże

Forum

Iebm

Wytłaczarka HDPE, przegrzewa. 2019-05-23

Iebm

Porządkowanie przewodów do medium chłodzącego 2019-05-23

Bronio

Białe smugi blisko punktu wtrysku PA 66+30GF 2019-05-17

Uoop90

Wpływ parametrów procesu frezowania na twardość tworzyw 2019-05-08

Pawel74

Geometria ślimaka PVC , PP 2019-04-18