Instalacje chłodzenia - trwale czyste

Ekonomicznie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Na konferencji klimatycznej w Paryżu, w 2015 roku, postanowiono określić cele związane ze zrównoważonym rozwojem oraz poddać je odpowiednim kontrolom. Najważniejszym założeniem jest dbanie o czystość powietrza, kolejne dotyczą emisji C02, zużycia wody oraz gospodarki ściekami. Aby przedsiębiorstwa były w przyszłości konkurencyjne, ważnym czynnikiem jest nie tylko ekonomiczność, ale także zrównoważony rozwój. Takie wymagania stawia polityka konkurencyjności, postępowania certyfikacyjne, analizy dostawców oraz przyszłe normy i wytyczne.

Redukcja osadów, korozji i rozwoju mikroorganizmów w obwodach chłodniczych pozwoli nie tylko przedsiębiorstwom przemysłu tworzyw sztucznych do automatycznego dołożenia swojej cegiełki do ochrony środowiska i spełnienia politycznych i społecznych wymagań.

Doświadczenia użytkowników

Zakłady referencyjne działające w branży związanej z technologią wytłaczania i wtrysku potwierdzają pozytywny wpływ fizycznego uzdatniania wody w oparciu o zmienne pole elektryczne. Niektóre z nich dzielą się również własnymi spostrzeżeniami odnośnie kilkuletniego doświadczenia w tym zakresie; a w ich wypowiedziach zawsze pojawia się montaż urządzeń w istniejących obwodach chłodniczych (Zdjęcie 10).

Zakłady referencyjne z branży związanej z technologią odlewania ciśnieniowego
Zakłady referencyjne z branży związanej z technologią wtrysku tworzyw


Podsumowanie najważniejszych doświadczeń użytkowników

  • nie stosuje się środków chemicznych
  • pozytywny wpływ na obwody chłodnicze, urządzenia do wyrównywania temperatury i narzędzia
  • niższe koszty utrzymania
  • produkcja części odlewanych ciśnieniowo o stałych parametrach i niezmiennej jakości
  • czysta woda
  • po upływie roku wymiana wody nie jest jeszcze konieczna
  • uszczelki i elastyczne przewody nie są narażone na agresywne działanie
  • optymalne działanie zaworów, gniazd i czujników
  • prosta i jasna obsługa, wyraźnie zmniejszona liczba przeprowadzonych badań próbek wody.Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne
 

Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne uzdatnianie wody, granulaty czyszczące, termowizja

Polska, 31-670 Kraków, Powstańców 66