Drukuj

Instalacje chłodzenia - trwale czyste

Ekonomicznie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Na konferencji klimatycznej w Paryżu, w 2015 roku, postanowiono określić cele związane ze zrównoważonym rozwojem oraz poddać je odpowiednim kontrolom. Najważniejszym założeniem jest dbanie o czystość powietrza, kolejne dotyczą emisji C02, zużycia wody oraz gospodarki ściekami. Aby przedsiębiorstwa były w przyszłości konkurencyjne, ważnym czynnikiem jest nie tylko ekonomiczność, ale także zrównoważony rozwój. Takie wymagania stawia polityka konkurencyjności, postępowania certyfikacyjne, analizy dostawców oraz przyszłe normy i wytyczne.

Redukcja osadów, korozji i rozwoju mikroorganizmów w obwodach chłodniczych pozwoli nie tylko przedsiębiorstwom przemysłu tworzyw sztucznych do automatycznego dołożenia swojej cegiełki do ochrony środowiska i spełnienia politycznych i społecznych wymagań.

Doświadczenia użytkowników

Zakłady referencyjne działające w branży związanej z technologią wytłaczania i wtrysku potwierdzają pozytywny wpływ fizycznego uzdatniania wody w oparciu o zmienne pole elektryczne. Niektóre z nich dzielą się również własnymi spostrzeżeniami odnośnie kilkuletniego doświadczenia w tym zakresie; a w ich wypowiedziach zawsze pojawia się montaż urządzeń w istniejących obwodach chłodniczych (Zdjęcie 10).

Zakłady referencyjne z branży związanej z technologią odlewania ciśnieniowego
Zakłady referencyjne z branży związanej z technologią wtrysku tworzyw


Podsumowanie najważniejszych doświadczeń użytkowników

  • nie stosuje się środków chemicznych
  • pozytywny wpływ na obwody chłodnicze, urządzenia do wyrównywania temperatury i narzędzia
  • niższe koszty utrzymania
  • produkcja części odlewanych ciśnieniowo o stałych parametrach i niezmiennej jakości
  • czysta woda
  • po upływie roku wymiana wody nie jest jeszcze konieczna
  • uszczelki i elastyczne przewody nie są narażone na agresywne działanie
  • optymalne działanie zaworów, gniazd i czujników
  • prosta i jasna obsługa, wyraźnie zmniejszona liczba przeprowadzonych badań próbek wody.Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, chłodnie
Biznes Premium

VGT Polska Sp. z o.o.

Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, chłodnie, systemy bezchemicznego uzdatniania wody, dodatki procesowe, środki spieniające, granulaty czyszczące

Powstańców 66, 31-670 Kraków (małopolskie)