Instalacje chłodzenia - trwale czyste

Liczy się wynik

Fizyczna metoda uzdatniania wody opiera się na wynikach. Decydującym czynnikiem jest produkcja seryjna, a tym samym wydajność narzędzi i systemów termostatowania. W przeciwieństwie do chemicznych sposobów uzdatniania wody w tym przypadku nie można w tak bezpośredni sposób oddziaływać na parametry wody, ponieważ parametry te po części same na siebie wpływają i zmieniają się również przy zmiennych warunkach roboczych.

Parametry wody w obiegach chłodniczych maszyn i urządzeń wykazuje wyraźną zmianę po montażu jednostki do uzdatniania wody. Przykładowo, przewodność elektryczna zmniejsza się w ciągu 7 miesięcy o 76%, w tym samym czasie łączna zawartość żelaza obniża się o 72%. Łącznym efektem jest osłabienie podatności całego systemu na korozję, nowe ślady korozyjne ulegają zmniejszeniu, a istniejące warstwy rdzy i osady rozkładają się i zostają wychwycone przez filtr do dokładnego oczyszczania. Po zamontowaniu jednostki do uzdatniania wody zahamowaniu ulega również odkładanie się molibdenu. Pomimo tego wartości nie zmniejszają się nagle do zera, ponieważ w wodzie znajdującej się w obwodzie oraz w osadach nadal znajduje się dużo molibdenu.

W porównaniu do zasilania obwodów w wodę pochodzącą z miejskich wodociągów, procesów rozpuszczania oraz filtracji wartość będzie wynosiła ok. zero.

przewodność elektryczna
Przewodność elektryczna przed i po montażu systemów Bauer WT



zawartość żelaza i molibdenu
Zawartość żelaza i molibdenu przed i po montażu systemów Bauer WT


Analiza kosztów

Dodatkowe koszty generowane przez osady, korozję i biofilmy - dodatkowo potrzebna energia: Osady składają się najczęściej z mieszaniny różnych substancji i charakteryzują się różnym stopniem porowatości. Z tego względu trudno określić współczynnik przewodnictwa cieplnego. Przyjęta uśredniona wartość „przewodnictwa cieplnego” dla warstwy osadu o grubości 1 mm oznacza potrzebną, dodatkową energią rzędu 4,5%. W tym przypadku przedstawiono wyłącznie skutek słabszego przewodnictwa cieplnego. Zmniejszenie zdolności przepustowej w wyniku zmniejszonego przekroju nie została uwzględniona.

analiza kosztów
Koszty energii w zależności od osadów


Przyjęte koszty:
  • warstwa osadu o grubości 1 mm w kanale chłodniczym prowadzi do zwiększenia temperatury ściany narzędzia o 2,5 st.C.
  • Z tego wynika wydłużenie czasu chłodzenia o 5%.
  • Proces produkcyjny realizowany w systemie 3-zmianowym.
  • 6000 godzin produkcyjnych.
  • Stawka godzinowa za eksploatację maszyny 20,-.
  • 20 wtryskarek, siła zwierania każdej maszyny wynosi 1000 kN.
  • Części techniczne, temperatura narzędzi 70-90 st.C.
  • Ilość wyprodukowanych części 800 t. Cena 2,-/kg.
  • kWh za 0,17 euro.

koszty
Dodatkowe koszty spowodowane korozją i osadami


Dodatkowe koszty w przypadku eksploatacji 20 wtryskarek wynoszą minimum 171300,- euro.
Inwestycja w system do fizycznego uzdatniania wody zamortyzuje się po upływie 6, najpóźniej 12 miesięcy.


Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne
 

Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne uzdatnianie wody, granulaty czyszczące, termowizja

Polska, 31-670 Kraków, Powstańców 66