Drukuj

Instalacje chłodzenia - trwale czyste

Liczy się wynik

Fizyczna metoda uzdatniania wody opiera się na wynikach. Decydującym czynnikiem jest produkcja seryjna, a tym samym wydajność narzędzi i systemów termostatowania. W przeciwieństwie do chemicznych sposobów uzdatniania wody w tym przypadku nie można w tak bezpośredni sposób oddziaływać na parametry wody, ponieważ parametry te po części same na siebie wpływają i zmieniają się również przy zmiennych warunkach roboczych.

Parametry wody w obiegach chłodniczych maszyn i urządzeń wykazuje wyraźną zmianę po montażu jednostki do uzdatniania wody. Przykładowo, przewodność elektryczna zmniejsza się w ciągu 7 miesięcy o 76%, w tym samym czasie łączna zawartość żelaza obniża się o 72%. Łącznym efektem jest osłabienie podatności całego systemu na korozję, nowe ślady korozyjne ulegają zmniejszeniu, a istniejące warstwy rdzy i osady rozkładają się i zostają wychwycone przez filtr do dokładnego oczyszczania. Po zamontowaniu jednostki do uzdatniania wody zahamowaniu ulega również odkładanie się molibdenu. Pomimo tego wartości nie zmniejszają się nagle do zera, ponieważ w wodzie znajdującej się w obwodzie oraz w osadach nadal znajduje się dużo molibdenu.

W porównaniu do zasilania obwodów w wodę pochodzącą z miejskich wodociągów, procesów rozpuszczania oraz filtracji wartość będzie wynosiła ok. zero.

przewodność elektryczna
Przewodność elektryczna przed i po montażu systemów Bauer WTzawartość żelaza i molibdenu
Zawartość żelaza i molibdenu przed i po montażu systemów Bauer WT


Analiza kosztów

Dodatkowe koszty generowane przez osady, korozję i biofilmy - dodatkowo potrzebna energia: Osady składają się najczęściej z mieszaniny różnych substancji i charakteryzują się różnym stopniem porowatości. Z tego względu trudno określić współczynnik przewodnictwa cieplnego. Przyjęta uśredniona wartość „przewodnictwa cieplnego” dla warstwy osadu o grubości 1 mm oznacza potrzebną, dodatkową energią rzędu 4,5%. W tym przypadku przedstawiono wyłącznie skutek słabszego przewodnictwa cieplnego. Zmniejszenie zdolności przepustowej w wyniku zmniejszonego przekroju nie została uwzględniona.

analiza kosztów
Koszty energii w zależności od osadów


Przyjęte koszty:
  • warstwa osadu o grubości 1 mm w kanale chłodniczym prowadzi do zwiększenia temperatury ściany narzędzia o 2,5 st.C.
  • Z tego wynika wydłużenie czasu chłodzenia o 5%.
  • Proces produkcyjny realizowany w systemie 3-zmianowym.
  • 6000 godzin produkcyjnych.
  • Stawka godzinowa za eksploatację maszyny 20,-.
  • 20 wtryskarek, siła zwierania każdej maszyny wynosi 1000 kN.
  • Części techniczne, temperatura narzędzi 70-90 st.C.
  • Ilość wyprodukowanych części 800 t. Cena 2,-/kg.
  • kWh za 0,17 euro.

koszty
Dodatkowe koszty spowodowane korozją i osadami


Dodatkowe koszty w przypadku eksploatacji 20 wtryskarek wynoszą minimum 171300,- euro.
Inwestycja w system do fizycznego uzdatniania wody zamortyzuje się po upływie 6, najpóźniej 12 miesięcy.


Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, chłodnie
Biznes Premium

VGT Polska Sp. z o.o.

Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, chłodnie, systemy bezchemicznego uzdatniania wody, dodatki procesowe, środki spieniające, granulaty czyszczące

Powstańców 66, 31-670 Kraków (małopolskie)