Instalacje chłodzenia - trwale czyste

Wnioski

Fizyczna metoda uzdatniania wody oparta na zmiennych polach elektrycznych i dokładnej filtracji wpływa na wydajną obróbkę tworzyw sztucznych i produkcję części o niezmiennej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Czas amortyzacji systemu wynosi mniej niż 12 miesięcy.

Serwis

Zajmujemy się badaniem stanu faktycznego, przeprowadzamy analizy i sporządzamy zalecenia.

W szczególności badamy następujące aspekty:
  • Elementy obwodów chłodniczych
  • Warunki robocze
  • Uzdatnianie wody
  • Analizy próbek wody
  • Filtracja
  • Problemy i pytania
  • Nakłady związane z utrzymaniem
Zapraszamy do zwrócenia się do nas z zapytaniem. Dokonamy weryfikacji istniejącego stanu i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie bezchemicznego uzdatniania wody procesowej.

Kontakt:
VGT Polska Sp. z o.o.
Powstańców 66
31-670 Kraków
Tel. +48 12 281 34 87 (88)

Uzdatnianie wody - jakość to kwestia priorytetowa
Uzdatnianie wody - jakość to kwestia priorytetowaUrządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne
 

Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne uzdatnianie wody, granulaty czyszczące, termowizja

Polska, 31-670 Kraków, Powstańców 66