Drukuj

Instalacje chłodzenia - trwale czyste

Wnioski

Fizyczna metoda uzdatniania wody oparta na zmiennych polach elektrycznych i dokładnej filtracji wpływa na wydajną obróbkę tworzyw sztucznych i produkcję części o niezmiennej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Czas amortyzacji systemu wynosi mniej niż 12 miesięcy.

Serwis

Zajmujemy się badaniem stanu faktycznego, przeprowadzamy analizy i sporządzamy zalecenia.

W szczególności badamy następujące aspekty:
  • Elementy obwodów chłodniczych
  • Warunki robocze
  • Uzdatnianie wody
  • Analizy próbek wody
  • Filtracja
  • Problemy i pytania
  • Nakłady związane z utrzymaniem
Zapraszamy do zwrócenia się do nas z zapytaniem. Dokonamy weryfikacji istniejącego stanu i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie bezchemicznego uzdatniania wody procesowej.

Kontakt:
VGT Polska Sp. z o.o.
Powstańców 66
31-670 Kraków
Tel. +48 12 281 34 87 (88)

Uzdatnianie wody - jakość to kwestia priorytetowa
Uzdatnianie wody - jakość to kwestia priorytetowaUrządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne
 

Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne uzdatnianie wody, granulaty czyszczące, termowizja

Powstańców 66, 31-670, Kraków, woj. małopolskie