Drukuj

Instalacje chłodzenia - trwale czyste

Skutki osadów

Odkładanie się nowych osadów zostaje zredukowane do minimum, ponieważ twardość wody przyczynia się do tego, że zamiast powstawania kamienia dochodzi do krystalizacji, w wyniku której powstają kryształy elektrycznie obojętne. W przeciwieństwie do metody zmiękczania wody, w przypadku fizycznego uzdatniania wody twardość wody, tzn. równowaga węglanowo-wapniowa, nie ulega zmianie. Powstawaniu kamienia zapobiega powstawanie w wodzie zarodków krystalizacji oraz ich rozwój. Tworzenie się zarodków krystalizacji prowadzi do tego, że węglany wapnia osadzają się głównie w wodzie, na zarodkach, a nie na powierzchni rur, kanałów do wyrównywania temperatury ani wymienników ciepła.

skutki osadów
Osady                                   


Skutki korozji

Ochronna warstwa tlenkowa uszkadzana jest przez składniki wody, np. sole, chlorki, siarczany lub jony metalowe, które osadzają się na powierzchni i wchodzą z nimi w interakcje. Jeśli do struktur wodnych odprowadzana jest energia, działa ona na jony, powodując rozpad i tworzenie się nowych struktur oraz zmianę stopnia rozpuszczalności wody. Skutkiem jest m.in. oddziaływanie na granicę płynności względem ścian oraz równowagę wapna i kwasu węglowego. Przyczyną korozji są przede wszystkim brakujące lub uszkodzone warstwy wierzchnie. Ponieważ w wyniku uzdatniania wody dochodzi do obniżenia interakcji i odkładania się osadów do minimum, a w przypadku istniejących układów do ich rozkładu, procesy korozji ulegają zanikowi, warstwa tlenkowa natomiast wzmocnieniu i odnowieniu.

skutki korozji
Korozja


Skutki rozwoju mikroorganizmów

Za pomocą światła i tlenu mikroorganizmy tworzą związki o długich łańcuchach, tzw. pozakomórkową matrycę polimerycznych substancji (EPS). Ta matryca, inaczej nazywana także biofilmem, umożliwia osadzanie się zarodków, wypełnia przestrzeń pomiędzy mikroorganizmami i przyczynia się do zachowania trójwymiarowej struktury całego układu. Zmienne pola elektryczne oddziaływują na biofilmy, powodując ich rozpad. W ten sposób baza umożliwiająca rozwój bakterii i alg ulega zniszczeniu, a korozja spowodowana drobnoustrojami zostaje zahamowana.

Rozwój mikroorganizmów
Rozwój mikroorganizmówUrządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, chłodnie
 

Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, chłodnie, systemy bezchemicznego uzdatniania wody, dodatki procesowe, środki spieniające, granulaty czyszczące

Powstańców 66, 31-670, Kraków, woj. małopolskie


Forum

Fallenq

Gorące formy (smarowanie?) 2018-01-14

Mithsuri

Rzeczywisty czas przebywania surowca w agregacie 2018-01-13

Iebm

wytlaczanie profili WPC 2018-01-10

Markovy

Folia - projektowanie odzieży 2018-01-10

Karolsojka

DTR Wtryskarki HAITIAN 2018-01-06

Reportaże