Jak długo zamierzają pracować inżynierowie?

Jak długo zamierzają pracować inżynierowie?
Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego przez Bank Danych o Inżynierach. Zapytał on inżynierów jak długą zamierzają pracować.

Impulsem do przeprowadzenia badania było wydłużenie przez rząd wieku emerytalnego i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn. Od stycznia 2013 r. wejdą w życie zmiany przyniesione przez tak zwaną reformę emerytalną i stopniowo wiek emerytalny będzie wydłużany do 67 lat.

Bank Danych o Inżynierach w swojej sondzie zapytał specjalistów, jak długo będą mogli pracować na swoim stanowisku. Wskazane odpowiedzi nie dają jednoznacznego obrazu sytuacji.

Pierwsza grupa ankietowanych, 22,9 proc., zaznaczyła, iż może pracować w swoim zawodzie do 50 roku życia. Ci inżynierowie i informatycy uznali, że w związku z rozwojem techniki i narzędzi wykorzystywanych w ich pracy muszą być na bieżąco. Jednak im będą starci, tym trudniej będzie im nadążyć za wszystkimi zmianami. Konieczność śledzenia nowości często wyklucza osoby starsze z obiegu na rynku pracy. Kilkunastoletnie doświadczenie jest zaś niewystarczające. Specjaliści boją się, że ich miejsce zajmą młodsi kandydaci, dla których korzystanie z nowinek technicznych będzie nieodzownym elementem życia.

Jak długo zamierzają pracować inżynierowie?


Druga grupa, 24,7 proc. zadeklarowała, iż chciałaby pracować do 60 roku życia. Przyznają oni, że jako inżynierowie i informatycy pracujący umysłowo, mają większe szanse w sposób komfortowy wykonywać obowiązki zawodowe przez dłuższy okres. Przyznają jednak, że praca wymaga nie tylko lepszego stanu zdrowia, który z wiekiem może ulec pogorszeniu, ale także dokładności manualnej. Wiadomo zaś, że wraz z wiekiem spada koordynacja i sprawność ruchowa.

Reszta badanych chce pracować dłużej.

26,4 proc. ankietowanych zaznaczyło, iż planują pracować do 70 roku życia. Należy jednak pamiętać, iż znaczna część ankietowanych deklaruje dłuższy wiek pracy, ponieważ wraz z nabyciem specjalistycznych umiejętności, stażu pracy, awansują oni na stanowiska kierownicze i menedżerskie. Komfort pracy, satysfakcjonujące wynagrodzenie oraz możliwość spełniania się nie sprzyjają podejmowaniu decyzji o przejściu na emeryturę. Rezygnacja z pracy zawodowej nie staje się atrakcyjną opcją.

Ostatnia grupa badanych w ilości 26 proc. zaznacza, że chce pracować nawet po 70 roku życia. Uważają się oni za pasjonatów, którzy nie wyobrażają sobie swojej codzienności bez obowiązków zawodowych. Często posiadają specjalistyczna wiedzę oraz zdolności. Są przekonani, że ciężko będzie ich zastąpić i pracodawcy nie będą nalegać na zmianę.

Jak zaznaczyli w podsumowaniu twórcy badania, nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak długo inżynierowie i informatycy chcieliby aktywnie realizować się w swoim zawodzie. Prawdą jest, iż pracownicy umysłowi mają większe szanse dłużej i przyjemniej pracować. Dlatego też sami nie rezygnują zbyt wcześnie, nie odchodzą na emeryturę w pierwszym możliwym momencie. Inżynierowie i informatycy są także lepiej opłacaną grupą zawodową. To kolejny motywujący czynnik.

Już teraz jednak zauważyć można, że w badaniu pominięto kilka istotnych
wskaźników. Przede wszystkim nie zróżnicowano badanych pod względem wieku.

Nie wiemy więc jak wiele jest w gronie chcących pracować do 50 roku życia osób dwudziesto- lub trzydziestokilkuletnich. Tak samo nie wiemy ile osób w wieku średnim lub starszym deklaruje gotowość pracy do siedemdziesiątki. Można postawić hipotezę, że im młodsi pracownicy, tym mniejsze zainteresowanie momentem przejścia na emeryturę, a im ktoś bliżej wieku średniego lub starszego, tym mniejszą ma gotowość do dłuższej pracy.

Nie wiemy też ile z osób chcących pracować do lub po 70 roku życia i argumentujących to życzenie „nieopłacalnością przejścia na emeryturę” motywuje decyzję swą obecną sytuacją życiową – w momencie zbliżania się wieku emerytalnego może być ona przecież zupełnie inna.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 362 Praca 40

brak
 

Jedna z najstarszych firm doradztwa personalnego, dysponuje największą bazą danych o informatykach i inżynierach wszystkich specjalności

Polska