Jak tchnąć drugie życie w odpady rolnicze?

Konkurs skupiał się na projektach, które przekształcają negatywną wartość odpadów w wysoce innowacyjne możliwości, bazując na zaawansowaniu technologicznym w ponownym wykorzystaniu, ograniczeniu emisji do środowiska i dostosowaniu nawyków do zmian klimatycznych. Nasza ławka wiejska była doskonałym przykładem upcyklingu odpadów rolnych, tworząc wydajny technologicznie produkt dla ludności wiejskiej i przyciągnęła tłumy odwiedzających, którzy byli zainteresowani sposobem jej przygotowania i gratulowali wyjątkowego pomysłu, wyróżniającego się na tle innych projektów. Mamy nadzieję, że uda nam się odwiedzić Mediolan również w przyszłym roku, aby wziąć udział w kolejnych inspirujących wystawach.

Co do dalszych planów - kolejne miesiące będą wypełnione pracą w terenie, z rolnikami, farmerami i lokalnymi włodarzami, w celu dogłębnego zrozumienia potrzeb mieszkańców. Jednocześnie planujemy pracę nad zbalansowaniem składu naszego konglomeratu, tak aby był jak najbardziej wytrzymały, odporny na czynniki środowiskowe i ekologiczny, zwiększając zawartość folii LDPE i odpadów porolniczych w jego składzie. W planach jest również udział w innych konkursach i wystawach o tematyce zrównoważonego rozwoju, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich.

Jakie może być znaczenie produktu dla środowiska?

Główny cel projektu Foil&Soil Miszmasz w zakresie zrównoważonego rozwoju koncentruje się na 2 głównych obszarach: kreatywnej gospodarce odpadami oraz metodologii tworzenia i montażu. Oryginalność naszej koncepcji polega na ponownym wykorzystaniu zużytej, porolniczej folii, intensywnie wykorzystywanej do ochrony upraw przed zimnem. Nasza idea ma dać drugie życie folii LDPE w odmienionej, atrakcyjnej formie. Poprzez upcykling na miejscu i zapobieganie aglomeracji odpadów na terenach wiejskich, pozostajemy w harmonii z lokalnym środowiskiem. Dodatkowo, współpraca z gminami mogłaby pomóc w określeniu potrzeb lokalnych społeczności i odpowiedniej modyfikacji naszego materiału w oparciu o dostępność odpadów.

foilandsoil-05

Usunięcie odpadów z ich miejsca i przywrócenie ich w nowym, zmienionym wyglądzie, tworzy innowacyjny sposób myślenia i życia, w którym natura, kultura, ludzie i środowisko są razem, budując zrównoważoną przyszłość. Wspólne tworzenie konglomeratu mogłoby potencjalnie zjednoczyć mieszkańców wsi, a jego zastosowanie połączyć wszystkie żywe organizmy (tj. zwierzęta, owady, ptaki, grzyby), ucząc się na nowo żyć razem.

Co więcej, propozycja to nie tylko seria prośrodowiskowych struktur - zebrana wiedza ma pozostać na wsi i rozprzestrzeniać się w regionie. Metodologię wytwarzania materiałów i proces budowy można łatwo powielić w innych wsiach o dużym zagęszczeniu polietylenowych szklarni lub innych formach rolnictwa ekstensywnego.
Ludność wiejska na świecie to obecnie 47%, choć prognozy wskazują, że do 2050 r. odsetek ten spadnie do 30%. Oznacza to, że w coraz bardziej zaludnionych miastach będzie mieszkać około 6,7 mld ludzi (źródło: Julius Baer). Według ONZ musi istnieć równowaga między środowiskiem miejskim i wiejskim, ponieważ tylko wtedy można osiągnąć prawdziwy zrównoważony rozwój w obu środowiskach.

Z powodu zaniechania upraw wsie pustoszeją. Zjawisko to jest spowodowane rozpadem istniejącego od wieków ekosystemu. Takie zmiany wpływają również na lokalną faunę, która może zniknąć oraz same wioski, które powoli mogą stać się pustyniami. Obecnie na polskich wsiach nie ma rozbudowanych programów recyklingu tworzyw sztucznych, a ich utylizacja jest nadal bardzo kosztowna, co sprawia że na wsiach piętrzą się odpady. Konieczne jest wdrożenie systemowego rozwiązania zagospodarowania odpadów plastikowych.

Ślad węglowy naszego konglomeratu pozostaje znacznie niższy niż cementu czy metali. Głównymi składnikami naszego konglomeratu są odpady syntetyczne i produkty organiczne zamknięte w powłoce z żywicy epoksydowej firmy Sarzyna Chemical.

Innym ważnym faktorem zrównoważonego rozwoju jest świadomość społeczna, a w tym przypadku: przeświadczenia miejsko-wiejskie. Projekt ma na celu zmianę powszechnego przekonania, że wieś jest przestarzałą i staromodną osadą dostarczającą do miast warzywa, kwiaty, rośliny i produkty mięsne. Wsie mogą być przyszłością tworzenia wysokiej klasy wzornictwa i innowacji.

Dlaczego na partnera/sponsora projektu wybrałyście firmę Lerg z Pustkowa?

Firma Lerg posiada świetnie wyposażone laboratorium i wyszkolony personel. Dodatkowo, prowadzi szeroko zakrojony program proekologiczny, co jest dla nas bardzo ważne. Kooperacja firmy Lerg z instytutami badawczymi w całej Polsce, a także specjalistami, którzy oprócz technicznej wiedzy posiadają wrażliwość artystyczną, jest bardzo pomocna. Współpraca z technologiem, panem Wiesławem Tarnawskim z Lerg i menadżerem produktu, panem Piotrem Majderem z Sarzyna Chemical (jednej z firm należących do Grupy Lerg) i ich zaangażowanym zespołem jest inspirująca, a co najważniejsze daje możliwość tworzenia produktu lokalnie, z zaangażowaniem stolarzy, ślusarzy, zespołu technicznego i całego szeregu profesjonalistów, bez których projekt nie doszedłby do skutku.

Firma Lerg dużą uwagę przywiązuje do dbałości o środowisko naturalne i jego ochronę. Dzielenie wspólnych celów oraz ideologii napędza i nasyca projekt dodatkowymi wartościami, które często trudno ubrać w słowa. Dziękujemy za tę możliwość i liczymy, że to nie koniec naszej współpracy!.

Magdalena Górecka jest architektką pracującą w Polsce, Austrii i Ghanie. Ukończyła studia architektoniczne na University of Applied Arts w Wiedniu. Obecnie wykłada w Instytucie Architektury w Wiedniu i pracuje jako wykładowca wizytujący na kilku uniwersytetach, takich jak ETH w Zurychu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla międzynarodowych biur, głównie przy projektach kulturalnych i mieszkaniowych w MVRDV, Rotterdamie. Prowadzi autorskie studio projektowe – modelsoffbeauty.

Magdalena Skowyra jest inżynierem i magistrem fizyki medycznej. Doktoryzowała się na Wydziale Technologii Medycznych DTU Technical University of Denmark w Kopenhadze. Obecnie kontynuuje swój dorobek naukowy jako PostDoc na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Biochemicznej w Danish Polymer Center Group. Jej zainteresowania obejmują materiałoznawstwo, chemie i technologie polimerów, a także ochronę przed promieniowaniem.

Zdjęcia dzięki uprzejmości firmy Lerg S.A.

Producent i eksporter żywic poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych, żywic klejowo - aminowych, żywic do farb, formaliny oraz produktów do renowacji karoserii samochodowej marki Polfill

Polska