Jesień 4.0 z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego

Kolejnym, wydarzeniem organizowanym przez PIPC jest druga edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”, która odbędzie się w 13-14 listopada w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej (Budynek V).

- Innowacyjność, badania i stały rozwój są niezmiennie podstawowymi elementami składowymi chemii. Jednakże jednym z najważniejszych elementów skutecznych działań innowacyjnych jest ścisła współpraca biznesu z nauką, w tym z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi. To właśnie tu powstają liczne nowatorskie rozwiązania, które we współpracy z przemysłem są wdrażane i systematycznie udoskonalane – podkreśla dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Innowacyjność jest dla przedsiębiorstw chemicznych jednym z naturalnych kierunków rozwoju. Jej stały rozwój znajduje się wśród kluczowych wyzwań, które stoją przed sektorem chemicznym w najbliższej dekadzie. Konkurencyjność tej gałęzi przemysłu, wymagania regulacyjne, potrzeby klientów a także trendy rynkowe determinują stały rozwój przemysłu chemicznego w Polsce.

Innowacje w Przemyśle Chemicznym


Listopadowa konferencja, ma na celu promocję najciekawszych innowacyjnych rozwiązań, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie firm, budowanie ich przewag konkurencyjnych a tym samym mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie i budowanie silnej pozycji całego polskiego sektora chemicznego, sektorów z nim powiązanych, a także całej polskiej gospodarki.

Poruszana tematyka będzie skupiona wokół sześciu obszarów, którymi są: innowacje produktowe, innowacje procesowe, wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych, innowacje technologiczne, zarządzanie innowacjami, nowoczesne systemy wsparcia działalności podstawowej, działania wzmacniające pozycję konkurencyjną.

Podczas tegorocznej konferencji odbędą się dwie debaty panelowe dotyczące rozwoju innowacyjności w Polskiej Chemii (pt. Rozwój innowacyjnej Chemii. Czy istnieje przepis na sukces? ) oraz ochrony własności intelektualnej (Jak skutecznie chronić własne pomysły?). Równie ważnym elementem będą wystąpienia prelegentów dotyczące m.in. realizowanych prac badawczych. Wieczorem organizatorzy planują regionalną kolację.

Więcej informacji: http://ow.ly/dcIM30maDpt

Źródło: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Czytaj więcej: