Jest Dyrektywa Ramowa Unii Europejskiej w sprawie odpadów


Warto przy okazji dopowiedzieć, że poprawiona Ramowa Dyrektywa w sprawie odpadów stanowi, że określenie "recykling" obejmuje zarówno recykling surowcowy, jak i recykling mechaniczny. W przeciwieństwie do materiałów alternatywnych, tworzywa sztuczne oferują dodatkową metodę recyklingu, polegającą na rozkładzie polimeru na proste cząsteczki chemiczne (monomery), które można wykorzystać do produkcji nowych materiałów (podobnych do materiału pierwotnego) bądź do innych celów.

Recykling surowcowy stanowi integralną część wielu bardzo ważnych procesów przemysłowych, na przykład produkcji żelaza w piecach hutniczych. W procesie tym odpady tworzyw sztucznych mogą występować jako substytut koksu albo ropy naftowej wykorzystywanych jako surowiec - spełniają wówczas funkcję środka redukującego, umożliwiającego produkcję żelaza z rudy żelaza. W przypadku mieszanych odpadów z tworzyw sztucznych ten rodzaj recyklingu może być bardziej efektywny ekologicznie niż recykling mechaniczny.

PlasticsEurope Polska to fundacja, reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce. Stanowi część europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope, działającego w Europie Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu.

Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90 proc.

Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu.

Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 tys. firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 280 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów - reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców - reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn - reprezentowanych przez EUROMAP