Kiedy fundusze UE dla przedsiębiorców?

Kiedy fundusze UE dla przedsiębiorców?… Nadal niewiele wiadomo o terminach naboru wniosków w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zniecierpliwieni tym faktem są przedsiębiorcy, którzy w związku z dobra koniunkturą w kraju są skłonni chętniej podejmować przedsięwzięcia inwestycyjne. Dotyczy to również firm działających w sektorze tworzyw sztucznych i opakowań.

Sytuacja przedstawia się różnie w poszczególnych regionach kraju. Jedynie w kilku województwach dostępne są informacje o rozpoczęciu konkursów. Przoduje województwo śląskie, które ogłosiło już dwa konkursy dotyczące projektów z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej i rozwoju elektronicznych usług publicznych.

Do tej pory jedynie województwo opolskie ogłosiło szczegółowy harmonogram konkursów na całą perspektywę finansową. Zgodnie z informacjami udzielanymi przez pozostałe województwa wkrótce należałoby się spodziewać opublikowania harmonogramów w pozostałych województwach.

Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez poszczególne urzędy marszałkowskie w chwili obecnej otwarte są następujące konkursy:

Zebrane powyżej informacje są dobrą wiadomością zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców z woj. opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, którzy pod warunkiem posiadania innowacyjnych koncepcji inwestycyjnych mają szansę na złożenie wniosków o ich dofinansowanie już w pierwszym kwartale roku 2008.

Regionalne programy operacyjne, tworzone oraz zarządzane samodzielnie przez władze regionalne, to nowość w porównaniu do poprzedniego okresu korzystania z funduszy strukturalnych 2004 - 2006. Dzięki tej zmianie możliwe jest ustalenie takiego sposobu wydatkowania funduszy strukturalnych przypadających danemu regionowi, który najbardziej odpowiada charakterystyce regionu oraz wizji jego przyszłego rozwoju.

Czytaj więcej: