Komisja Europejska przedstawiła strategię dotyczącą tworzyw sztucznych

Komisja Europejska przedstawiła… Komisja Europejska przedstawiła strategię dotyczącą tworzyw sztucznych. Chce, by do 2030 roku wszystkie plastikowe opakowania na rynku unijnym podlegały recyklingowi. Strategia jest jednym z elementów procesu przejścia do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

- Pracowaliśmy nad tym od miesięcy. To bardzo ważna część procesu przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. To część czwartej rewolucji przemysłowej. Nie możemy żyć bez plastików, ale możemy być przez nie zabici, jeśli nie zmienimy naszej polityki - powiedział na konferencji prasowej w Strasburgu wiceszef KE Frans Timmermans, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój.

Timmermans dodał, że jeśli nie zmienimy metod produkcji i sposobów wykorzystywania tworzyw sztucznych, do 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb, musimy też zapobiec przedostawaniu się tworzyw sztucznych do wody, żywności, a także do ludzkiego organizmu.

Wiceprzewodniczący KE zaznaczył, iż jedynym długoterminowym rozwiązaniem tego problemu jest ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych za pomocą szerszego stosowania technologii recyklingu i ponownego użycia.

- Dzięki naszej strategii w zakresie tworzyw sztucznych kładziemy podwaliny pod nową gospodarkę tworzyw sztucznych i kierujemy do niej inwestycje. Przyczyni się to do zmniejszenia ilości plastikowych śmieci na lądzie, w powietrzu i morzu, a jednocześnie stworzy nowe możliwości dla innowacji, konkurencyjności i wysokiej jakości miejsc pracy. Jest to wielka szansa dla przemysłu europejskiego, aby rozwinąć pozycję światowego lidera w dziedzinie nowych technologii i materiałów. Konsumenci są uprawnieni do dokonywania świadomych wyborów na korzyść środowiska naturalnego. To jest prawdziwe zwycięstwo - powiedział wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen, odpowiedzialny za wzrost gospodarczy.

Przyjęta we wtorek 16 grudnia strategia nie jest propozycją legislacyjną. Ta zostanie przedstawiona jeszcze w tym roku. Wtorkowy dokument, ma w zamyśle Komisji, doprowadzić do reorientacji w projektowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu produktów oraz ich recyklingu w UE. Na konkretne propozycje musimy zatem poczekać. Frans Timmermans zapowiedział, że pojawią się one jeszcze w tym roku.

W myśl nowej strategii Unia Europejska chce sprawić by recykling stał się opłacalny dla biznesu. Zostaną opracowane nowe przepisy dotyczące opakowań, mające na celu zwiększenie możliwości recyklingu tworzyw sztucznych oraz wzrost popytu na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu.

W ślad za zwiększonym poziomem zbiórki odpadów z TS powinny powstać udoskonalone i większe zakłady recyklingu, jak również znormalizowany i sprawniejszy system selektywnej zbiórki i sortowania odpadów w całej UE. Przyniesie to oszczędności na poziomie 100 Euro na każdą tonę zebranych odpadów. Działania te przyniosą także większą wartość dodaną branży tworzyw sztucznych, która zyska na konkurencyjności i będzie bardziej odporna na zmiany.

Jednym z priorytetowych problemów wskazanych w strategii jest zaśmiecanie mórz tworzywami sztucznymi.

W myśl nowej propozycji legislacyjnej, odpadów wytwarzanych na statkach lub zebranych na morzu nie będzie można wyrzucać za burtę. Zdaniem KE należy je przywozić na ląd, gdzie powinny być odpowiednio zagospodarowane. Zaproponowana dyrektywa w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów trafi do Parlamentu Europejskiego. W tej sprawie, do 12 lutego 2018 r., zainteresowane strony mogą wziąć udział w trwających konsultacjach publicznych.