Komisja Europejska przedstawiła strategię dotyczącą tworzyw sztucznych

Rosnący problem mikrotworzyw

Mikrotworzywa są stosowane w takich wyrobach jak kosmetyki, detergenty czy farby. Te celowo dodawane do produktów stanowią stosunkowo niewielki odsetek wszystkich tworzyw sztucznych w morzu, budzą jednak poważne obawy społeczne.

Ponieważ stosunkowo łatwo zapobiegać ich stosowaniu, niektóre z państw członkowskich podjęły już działania w celu ograniczenia ich stosowania, a w innych rozważa się lub planuje wprowadzenie podobnych zakazów, co może mieć wpływ na spójność jednolitego rynku.

Zgodnie zatem procedurami REACH dotyczącymi ograniczenia stosowania substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska lub zdrowia, Komisja zwróciła się do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) o dokonanie przeglądu podstaw naukowych do podjęcia działań regulacyjnych na poziomie unijnym.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta

Dobrze zaprojektowane programy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (Extended Producer Responsibility - EPR) mogą odegrać kluczową rolę w zapewnieniu niezbędnych środków finansowych. W niektórych krajach o bardzo wysokich wskaźnikach recyklingu większość kosztów selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów jest finansowana ze składek płaconych przez producentów.

Oprócz tego, że EPR jest źródłem finansowania, może stanowić również zachętę ekonomiczną dla przedsiębiorstw do opracowywania bardziej zrównoważonych produktów z tworzyw sztucznych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone w całej Europie systemy EPR mogą przyczynić się do poprawy efektywności procesu recyklingu, zachęcić do recyklingu, ograniczyć ilość odpadów i śmieci oraz promować szerszy dialog między producentami, władzami lokalnymi i podmiotami zajmującymi się recyklingiem.

W swoim proponowanym przeglądzie prawodawstwa dotyczącego odpadów Komisja zamierza promować ten model i zwiększyć jego skuteczność poprzez wprowadzenie wspólnych wymogów, opartych na istniejących najlepszych praktykach. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemów EPR i wspierać inwestycje w recykling, Komisja przedstawi wytyczne dotyczące sposobu zapewnienia skutecznej modulacji opłat wnoszonych przez producentów, w szczególności w odniesieniu do opakowań. Na przykład "eko-modulacja" takich opłat może przynieść rezultaty tylko wtedy, gdy zapewni znaczącą nagrodę finansową w zamian za bardziej zrównoważony wybór projektu produktu.

Jacek Leszczyński
Reportaże

Forum

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2019-10-04

Bercik88

Program do ewidencji i napraw form wtryskowych 2019-09-02

Tipen1

Wytłaczarka HDPE, przegrzewa. 2019-07-25

Yellow

Problem z plastyfikacją PS 2019-07-14

Yellow

Docisk agregatu w maszynach hydraulicznych Engel. 2019-06-28