Komisja Europejska przedstawiła strategię dotyczącą tworzyw sztucznych

Projektujesz? Myśl o recyklingu

Obecnie producenci wyrobów i opakowań z tworzyw sztucznych nie mają żadnej motywacji lub w niewielkim stopniu są zachęcani do tego, by przy projektowaniu swoich produktów uwzględniać potrzeby recyklingu lub ponownego użycia.

Wyroby z tworzyw w maksymalnym stopniu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta, poprzez zastosowanie rożnych polimerów, specjalnych dodatków.

Różnorodność ta ma wpływ na skomplikowanie procesu recyklingu, zwiększa jego koszty oraz wpływa na jakość i wartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Na wartość produktów pochodzących z recyklingu negatywny wpływ mogą mieć również specyficzne wybory projektowe, z których część uwarunkowana jest tylko względami marketingowymi.

Opakowania z tworzyw sztucznych są priorytetem w projektowaniu pod kątem recyklingu. Obecnie opakowania stanowią około 60 % odpadów tworzyw sztucznych pochodzących od konsumentów w UE, a projektowanie produktów może stać się jednym z kluczowych elementów poprawy poziomu recyklingu. Obliczono, że ulepszenia konstrukcyjne mogłyby obniżyć o połowę koszty recyklingu plastikowych odpadów opakowaniowych.

Już w 2015 r. Komisja zaproponowała, aby do 2025 r. co najmniej 55 % wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych w UE było poddawanych recyklingowi. Aby jednak osiągnąć wyższy poziom recyklingu, należy bardziej systematycznie rozwiązywać problemy związane z projektowaniem opakowań.

W myśl zapisów strategii Komisja Europejska dokona zasadniczego przeglądu obowiązujących wymogów dotyczących wprowadzania opakowań do obrotu. W efekcie tych działań do roku 2030 wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych wprowadzane na rynek UE mają nadawać się do recyklingu.

W tym kontekście Komisja zbada również sposoby maksymalizacji wpływu nowych przepisów na rozszerzoną odpowiedzialność producentów (EPR) oraz wesprze rozwój zachęt ekonomicznych w celu nagradzania najbardziej zrównoważonych wyborów projektowych. Ocenione zostaną również możliwości ustalenia nowych celów w zakresie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, podobnych do tych przedstawionych w 2015 r. dla innych materiałów opakowaniowych.

Better product design