Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z nowatorskiego zastosowania tworzyw

Konkurs na najlepszą pracę…

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2024 r.
Nagroda w konkursie –    5 000 złotych
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 stycznia 2025 r.

Formularz zgłoszenia znajdziecie Państwo w Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

1)    Jednostronne streszczenie pracy;
2)    Opinię promotora lub recenzentów i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie;
3)    Inne dokumenty wymienione w Regulaminie konkursu.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać
na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza na adres:
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS: tel. 22 828 04 13 ; e-mail :office@tworzywa.org.pl

plakat-konkurs-pzpts-2024

Czytaj więcej:
Konkursy 183