Krakchemia chce przejąć firmy i uruchomić sieć sprzedaży maszyn

Wchodząca na giełdę Krakchemia zapowiada przejęcia firm z branży tworzyw sztucznych, w tym dystrybutorów granulatów. Na ten cel ma 30 mln zł. Ponadto firma uruchomi ogólnopolską sieć sprzedaży maszyn, urządzeń i technologii do przetwórstwa i utylizacji tworzyw sztucznych, a także zwiększy udział eksportu w swojej sprzedaży.

W poniedziałek Krakchemia poinformowała, że cena emisyjna jej akcji w trwającej obecnie pierwotnej ofercie publicznej osiągnie poziom 7 zł.

To nie wszystkie informacje odnośnie rozwoju firmy, które dotarły do opinii publicznej.

Krakchemia planuje rozszerzenie swojej działalności operacyjnej o kompleksową działalność związaną z szeroko rozumianym przetwórstwem tworzyw sztucznych i usługami dla producentów wyrobów z tworzyw sztucznych.

Cel ten będzie realizowany poprzez przejęcia kapitałowe innych podmiotów lub poprzez rozwój organiczny. Wiadomo już, że spółka skupi swoje zainteresowania przede wszystkim na kompleksowej obsłudze branży tworzyw sztucznych obejmującej maszyny i urządzenia do ich przetwarzania. Będzie też świadczyła usługi w zakresie przygotowania procesów produkcyjnych z granulatów tworzyw sztucznych.

Jeśli chodzi o przejęcia, to prowadzone w tym zakresie rozmowy nie są na razie na tyle zaawansowane, aby mówić o konkretnych podmiotach.

Nie jest jednak tajemnicą, że Krakchemia, jako potencjalne cele przejęcia, zidentyfikowała już kilka firm z branży tworzyw sztucznych. Są to podmioty zajmujące się przygotowaniem procesu produkcji z tworzyw sztucznych, firmy produkujące regranulaty tworzyw sztucznych oraz dystrybutorzy tworzyw.

Negocjacje z niektórymi z nich zakończą się przed upływem 2007 r. Tym samym cały proces finalizowania przejęć ma potrwać do końca 2008 r. Na przejęcia Krakchemia zamierza przeznaczyć do 60 proc. środków z emisji akcji. Planuje, że z tego tytułu uda jej się pozyskać ok. 50 mln zł brutto.

To nie koniec planów rozwojowych firmy. Zapowiada ona utworzenie ogólnopolskiej sieci sprzedaży maszyn, urządzeń i technologii do przetwórstwa i utylizacji tworzyw sztucznych. Na ten cel ma przeznaczyć maksymalnie 5 mln zł.

W tej chwili toczą się już rozmowy z producentami maszyn i urządzeń do przetwórstwa i produkcji wyrobów gotowych. Ich skutkiem ma być uruchomienie przedstawicielstw.

Czytaj więcej: Rynek 831 Sprzedaż 127

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska