Krakchemia chce przejąć firmy i uruchomić sieć sprzedaży maszyn


Jest też już niemal pewne, że Krakchemia otworzy kilka centrów sprzedaży maszyn wraz z serwisem. Będą to Rejony Sprzedaży Zachód, Centrum i Południe. Poszczególne ośrodki będą posiadać w swojej ofercie pełną gamę maszyn i urządzeń do produkcji z tworzyw sztucznych. Urządzenia będą sprowadzane przede wszystkim z Tajwanu, Niemiec i Włoch. Plan uruchomienia wspomnianych centrów ma pochłonąć około 5 mln złotych.

Krakchemia prowadzi działalność dystrybucyjną granulatów tworzyw sztucznych i folii opakowaniowych na terenie całej Polski. Poza tym w południowo - wschodniej części kraju dystrybuuje pozostałe artykuły chemiczne.

Na jej bazę danych składa się ponad 2 tys. zarejestrowanych, aktywnych odbiorców. Największym odbiorcą jej granulatów jest firma P.H.U. Poliplastic z siedzibą w Bydgoszczy. Ponadto Krakchemia posiada podpisaną umowę redystrybucyjną na produkty Basell Orlen Polyolefins.

Spółka większość swoich transakcji sprzedaży realizuje na rynku krajowym. Sprzedaż kierowana do krajów UE i pozostałych państw generuje ledwie 1,8 proc. wartości przychodów. W najbliższej przyszłości ma to się jednak zmienić. Firma przewiduje bowiem ekspansję na rynki zagraniczne i zwiększenie eksportu.

W tej chwili największym obszarem, z którego Krakchemia uzyskuje przychody, jest sprzedaż granulatów tworzyw sztucznych i działalność na rynku poliolefin, polistyrenów oraz poliamidów. Przynosi ona firmie 89,4 proc. przychodów. Łączne przychody Krakchemii ze sprzedaży ukształtowały się w minionym roku na poziomie 213 mln zł.

Pozostałe rynki produktowe, na których Krakchemia działa jako dystrybutor to rynek folii opakowaniowych, na którym realizuje blisko 4,4 proc. przychodów oraz rynek pozostałych artykułów chemicznych, w tym farb i lakierów, wykończeniowych materiałów budowlanych i odczynników chemicznych. Daje on Krakchemii 6,2 proc. całości przychodów. Udział firmy w krajowym rynku dystrybucji poliolefin wynosi natomiast około 12 proc.

Jeśli chodzi o główne rynki zbytu, to sieć dystrybucyjna Krakchemii obejmuje terytorialnie cały kraj, jednakże wyróżnia się podział branżowo-terytorialny. Działalność dystrybucyjna w zakresie granulatów tworzyw sztucznych i folii opakowaniowej prowadzona jest na terenie całej Polski poprzez magazyn centralny w Krakowie i oddziały regionalne.

Pozostałe artykuły chemiczne, w tym głownie odczynniki oraz farby, lakiery, materiały budowlane, wyroby z tworzyw sztucznych oraz opakowania dystrybuowane są na terenie Polski południowej, w szczególności w Małopolsce.

Czytaj więcej: Rynek 828 Sprzedaż 127

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska