Krakchemia chce przejmować kolejne firmy

Krakchemia podsumowała ubiegły rok i przedstawiła plany rozwoju na rok 2009. Zdaniem szefostwa firmy jej sytuacja jest bardzo dobra, a najbliższe miesiące mają upłynąć na dalszym rozwoju przedsiębiorstwa.

Plany na 2009 r. są następujące: rozwijanie sieci dystrybucyjnej i pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Firma chce też w dalszym ciągu konsolidować rynek dystrybucyjny surowców tworzyw sztucznych. Planowane są ponadto dalsze przejęcia firm z branży tworzyw sztucznych.

To wszystko jest możliwe, bo mimo trudnej sytuacji na rynku ubiegły rok był dla Krakchemii udany.

Pomimo pierwszych objawów kryzysowych zawirowań gospodarczych, których symptomy czyli nagły spadek cen ujawniły się na rynku dystrybucyjnym granulatów tworzyw sztucznych, Krakchemia zamknęła ubiegły rok przychodami z tytułu sprzedaży towarów na poziomie 313, 5 mln zł. Zysk firmy wyniósł 2,5 mln zł.

Istotnym wskaźnikiem charakteryzującym rynek dystrybucyjny granulatów tworzyw sztucznych jest sprzedaż ilościowa. W 2008 r. Krakchemia odnotowała wzrost sprzedaży ilościowej o 33 proc. w stosunku do 2007 r. Sprzedała 67 tys. ton granulatów tworzyw sztucznych. Ich sprzedaż stanowi ponad 92,5 proc. przychodów spółki.

- Tak dobre wyniki osiągnięte zostały zarówno dzięki systematycznemu rozwijaniu własnej sieci dystrybucyjnej, jak i skutecznemu zarządzaniu zarówno zapasami, jak i należnościami spółki. Istotny jest również fakt utrzymywania przez nas pozycji czołowego dystrybutora granulatów tworzyw sztucznych na rynku polskim - tłumaczy w specjalnym komunikacie prezes firmy Andrzej Zdebski.

Ubiegły rok minął Krakchemii m.in. na kontynuowaniu strategii związanej z konsolidacją rynku dystrybucyjnego granulatów tworzyw sztucznych. Związane to było z podjęciem istotnych decyzji w ramach Grupy Kapitałowej, w skład której wchodziła firma Maximex. Nastąpiło więc połączenie Krakchemii z Maximexem. Przejęcie udziałów przez Krakchemię wzmocniło jej pozycję rynkową.

Realizując cele związane z dywersyfikacją działalności operacyjnej oraz dywersyfikacją branżową spółka podpisała też umowę dystrybucyjną z francuskim przedsiębiorstwem MPR Polymers. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie sprzedaży i dystrybucji wypełniaczy granulatów tworzyw sztucznych. Na podstawie niniejszej umowy Spółka będzie dystrybuować produkty MPR Polymers na terytorium Polski jako wyłączny dystrybutor.

Spółka podpisała też w listopadzie 2008 r. umowy z dwoma tajwańskimi firmami Lian You Machinery Industry oraz Jih Ching Machine, specjalizującymi się w produkcji maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. W ramach tych umów, Spółka uzyskała status przedstawiciela tych firm na polskim rynku. W ramach przedstawicielstwa oferuje wybór drukarek do tworzyw sztucznych, a także specjalistyczne linie technologiczne do wytwarzania wyrobów foliowych.

W minionym roku Krakchemia utworzyła też dwa kolejne magazyny dystrybucyjne na terenie kraju, zwiększając ich liczbę do 11.

Sprzedaż granulatów tworzyw sztucznych stanowi ponad 92,5 proc. przychodów spółki. Podstawowe surowce do produkcji granulatów tworzyw sztucznych są ropopochodne i podlegają notowaniom na giełdach światowych. Notowania te kształtują ogólnoświatowy rynek cenowy granulatów tworzyw sztucznych, w tym rynek europejski i polski.

Czytaj więcej: Rynek 830

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska


Forum

Takakanta

Program ERP do produkcji z wtryskiem - czego używacie? 2018-05-23

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Reportaże