Krakchemia lepiej niż przed rokiem

Krakchemia lepiej niż przed… Krakchemia osiągnęła w pierwszym półroczu 2012 r. lepsze wyniki niż w analogicznym okresie wcześniejszego roku.

Dystrybutor granulatów tworzyw sztucznych i folii opakowaniowych podsumował pierwsze dwa kwartały swojej tegorocznej działalności. Nie był to zły okres. Przychody firmy ze sprzedaży wyniosły 270,6 mln zł, podczas gdy w pierwszym półroczu minionego roku było to 241,5 mln zł. Zysk brutto wyniósł z kolei 14,6 mln zł wobec 13,4 mln zł w roku ubiegłym.

Kluczowe dla działania Krakchemii było podpisanie kolejnej umowy dystrybucyjnej z Basell Orlen Polyolefins. Od 2004 r. Krakchemia jest nieprzerwanie autoryzowanym dystrybutorem BasellOrlen w zakresie sprzedaży i dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych. Dzięki temu umocniła swoją pozycję na krajowym rynku dystrybucyjnym granulatów tworzyw sztucznych i obecnie jest jednym z dwóch największych - obok Brenntaga - dystrybutorów. Nowa umowa została zawarta do końca przyszłego roku.

W tej chwili spółka posiada ok. 1,5 tys. aktywnych odbiorców dla sprzedawanych przez siebie wyrobów. Sama sprzedaż tworzyw sztucznych stanowi źródło ok. 90 proc. przychodów spółki.


W okresie styczeń – czerwiec osiągnęła dobre wyniki ze sprzedaży granulatów tworzyw. W tym okresie trwał proces wzrostu cen surowców, co stwarzało dogodne warunki sprzedaży. Od maja nastąpiło wprawdzie wyhamowanie wzrostu cen i odnotowano silne spadki utrzymujące się jeszcze latem, ale już od jesieni należy brać pod uwagę dalsze fluktuacje zarówno co do cen na rynku dystrybucyjnym jak i podaży granulatów tworzyw sztucznych. Efektem tych tendencji powinno być ustabilizowanie sytuacji podażowo-cenowej w przeciągu trzeciego i czwartego kwartału.

Jak informuje Krakchemia, pierwsze półrocze zamknęła także osiągnięciem pomyślnej sprzedaży folii opakowaniowych. W przeciągu ostatnich dwóch lat dokonała inwestycji w dwie nowe maszyny do cięcia wzdłużnego folii, co pozwoliło jej zwiększyć wolumen sprzedaży folii konfekcjonowanej. Drugą maszynę uruchomiła w połowie roku.

- We wszelkich rozważaniach dotyczących rynku dystrybucyjnego folii opakowaniowych należy brać również pod uwagę fakt ścisłego powiązania segmentu rynku foliowego z sytuacją cenowo - podażową na rynku granulatów tworzyw sztucznych, stanowiących przecież surowiec do produkcji folii. Fluktuacje cenowe związane ze stabilizacją lub zmianami cen na rynku granulatów tworzyw sztucznych i folii opakowaniowych, których można oczekiwać pod koniec trzeciego kwartału i w czwartym kwartale 2012 r., mogą mieć istotny wpływ na politykę zakupową prowadzoną przez przetwórców tworzyw sztucznych oraz odbiorców folii opakowaniowych – informuje Krakchemia w specjalnym komunikacie.

Czytaj więcej:
Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska