Krakchemia na plusie w 2010 r.

Krakchemia na plusie w 2010… Krakchemia podsumowała pierwszy kwartał bieżącego roku. Wyniki mogą okazać się dla firmy satysfakcjonujące.

Krakchemia miała 1,11 mln zł jednostkowego zysku netto w pierwszym kwartale 2010 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,54 mln zł wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej. Większe były także przychody, które zamknęły się kwotą 83 mln zł, czyli prawie 22 mln zł więcej niż w 2009 r.

W pierwszych trzech miesiącach roku spółka odnotowała przede wszystkim wzrost sprzedaży granulatów tworzyw sztucznych i folii opakowaniowych. - Zauważalny jest fakt odbudowy rynku dystrybucyjnego tworzyw sztucznych po spadkach w 2009 r. Jednak drugi kwartał 2010 r. może się charakteryzować ograniczeniem podaży na rynku tworzyw sztucznych ze względu na planowane w tym okresie przestoje technologiczne liczących się producentów granulatów tworzyw sztucznych – poinformowała Krakchemia w specjalnym komunikacie.

Krakchemia na plusie w 2010 r.


Pierwsza ćwiartka tego roku to również pozytywne wyniki związane z dobrą dynamiką sprzedaży folii opakowaniowych. W ciągu roku firma podejmie dalsze kroki związane z pozyskaniem nowych dostawców folii opakowaniowych z rynków zagranicznych. Ma to istotne znaczenie ze względu na jedynego polskiego producenta folii polipropylenowej dwukierunkowo orientowanej, który pokrywa w około 20-25 proc. pobyt krajowego rynku na te produkty. W drugim kwartale 2010 roku spółka nadal przewiduje utrzymanie dużej dynamiki wzrostu sprzedaży folii opakowaniowej.

Prowadzone będą również dalsze działania mające na celu rozwinięcie własnej sieci dystrybucyjnej folii oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów. W drugim kwartale powinno również nastąpić zakończenie inwestycji związanej z zakupem drugiej maszyny do przewijania i cięcia wzdłużnego folii opakowaniowej. Należy jednak brać uwagę istotny czynnik związany z wpływem podaży i popytu oraz sytuacji cenowej na rynku surowców tworzyw sztucznych na wynik finansowy Krakchemii. Istotne znaczenie ma również fakt ścisłego powiązania rynku dystrybucyjnego folii opakowaniowej z sytuacją cenowo - podażową na rynku granulatówtworzyw sztucznych stanowiących surowiec do produkcji folii.

Czytaj więcej:
Rynek 1087

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska