Kulczyk na czele rady nadzorczej Ciechu

Kulczyk na czele rady nadzorczej Ciechu
Jak poinformował zarząd Ciechu, na czwartkowym posiedzeniu rady nadzorczej spółki wyłoniono osoby, które będą przewodzić jej pracom. Przewodniczącym rady nadzorczej został główny akcjonariusz Ciechu, Jan Kulczyk, zastępcą przewodniczącego - Tomasz Mikołajczak, zaś sekretarzem - Wojciech Stramski.

Oprócz nich w skład powołanej 7 lipca nowej rady nadzorczej wchodzą: Piotr Augustyniak, Mariusz Nowak, Artur Olech oraz Maciej Tybura.

Powołanie nowej rady nadzorczej wiąże się z przejęciem kontroli nad Ciechem przez należącą do Jana Kulczyka spółkę KI Chemistry, która posiada obecnie 51,14 proc. akcji Ciechu.


brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska