Lanxess ogłosił plan restrukturyzacji

Lanxess ogłosił plan restrukturyzacji…
Opublikowane w sierpniu wyniki finansowe koncernu Lanxess za drugi kwartał br. nie były satysfakcjonujące - sprzedaż w tym okresie spadła o 12 proc., zysk EBITDA - o 45 proc., natomiast zysk netto - aż o 95 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Dlatego też podczas środowej konferencji władze spółki zaprezentowały program zwiększenia wydajności, który ma przeciwdziałać skutkom trudnych warunków biznesowych. Zdaniem przedstawicieli Lanxess, najtrudniejsza sytuacja dotyczy działu kauczuków syntetycznych, dotkniętego osłabieniem popytu, wzrostem konkurencji na rynku oraz brakiem stabilności cen surowców. Dlatego też w ramach programu Advance firma planuje obniżyć koszty i zmniejszyć liczbę pracowników, a także zoptymalizować swoje portfolio produktów.

- Ze względu na obecną sytuację musimy podjąć działania już teraz - powiedział Axel C. Heitmann, prezes zarządu Lanxess. - Możemy pochwalić się dużym doświadczeniem w zarządzaniu firmą w trudnych warunkach gospodarczych. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby powrócić na ścieżkę zrównoważonego i opłacalnego wzrostu możliwie jak najszybciej. Obserwujemy już pierwsze oznaki stabilizacji na rynku, ale jest jeszcze zbyt wcześnie, aby powiedzieć, kiedy i jak szybko odczujemy skutki ożywienia.

Prezes firmy potwierdził całoroczną prognozę wyników koncernu na rok 2013 - zysk EBITDA przed pozycjami nadzwyczajnymi ma wynieść ok. 700–800 mln euro bez uwzględniania dewaluacji zapasów.

Wdrożenie programu Advance ma przynieść ok. 100 mln euro oszczędności rocznie począwszy od 2015 roku, głównie dzięki poprawie efektywności i ukierunkowanej restrukturyzacji. W związku z tym do 2015 roku firma zredukuje liczebność pracowników na całym świecie o ok. 1000 osób.

Stanowiska mają być likwidowane na zasadzie dobrowolności, a zwalniani pracownicy mają otrzymać pakiety dla osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę bądź odprawy. Lanxess zamierza również zmniejszyć wysokość zmiennych elementów wynagrodzenia pracowników. Restrukturyzacja jest już realizowana w dziale Rubber Chemicals. Lanxess zamyka obecnie zakład w RPA oraz redukuje liczbę pracowników w Belgii.

Przedstawiciele firmy szacują, iż koszt wdrożenia programu Advance w 2013 i 2014 roku wyniesie około 150 mln euro.


LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A