Lanxess podnosi ceny tworzyw konstrukcyjnych

Lanxess podnosi ceny tworzyw… Ze względu na rosnący koszt surowców Lanxess - producent chemikaliów specjalistycznych - ze skutkiem natychmiastowym podnosi ceny swoich tworzyw konstrukcyjnych: Durethan A (poliamid 6.6) i Pocan (tereftalan polibutylenu - kompoundy PBT).

W przypadku poliamidu 6,6 podwyżka cen wyniesie 0,60 euro za kilogram i będzie obowiązywać na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Podwyżka cen dla mieszanek PBT na kilogram wynosi odpowiednio:

- 0,20 euro w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce,
- 0,15 USD w regionie Azji i Pacyfiku,
- 0,15 USD w Ameryce Północnej i Kanadzie.

Dla poszczególnych typów obydwu rodzajów tworzyw wzrost cen może być wyższy.

Źródło: Lanxess

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska