Lanxess potwierdza prognozy na rok 2020

Lanxess potwierdza prognozy…

Lanxess pozostaje na dobrej drodze pomimo konsekwencji kryzysu spowodowanego pandemią. Po trzecim kwartale producent specjalistycznych środków chemicznych potwierdza i precyzuje prognozy na rok 2020. Obecnie należy oczekiwać, że EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych za cały rok wyniesie od 820 do 880 mln euro. Poprzednio oczekiwano zysku w zakresie od 800 do 900 mln euro.

- Utrzymujemy kurs na wzburzonych wodach kryzysu spowodowanego pandemią. Doprecyzowaliśmy nasze prognozy na rok 2020 - mówi Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxess AG. - Chcemy zrealizować zamierzenia, o których informowaliśmy wiosną. Wziąwszy pod uwagę, jak niepewne są czasy i jak wiele jest niewiadomych, to wspaniałe osiągnięcie całego zespołu Lanxess. Jestem z tego niezwykle dumny.

Lanxess wypłaci specjalną premię za nadzwyczajne zaangażowanie swoich pracowników w czasie pandemii. - W utrzymaniu działalności w okresie kryzysu kluczową rolę odegrali przede wszystkim pracownicy naszych zakładów wytwórczych. Poprzez tę premię chcielibyśmy podziękować im i wszystkim innym, którzy w ciągu ostatnich miesięcy wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem - wyjaśnia Matthias Zachert. Koncern Lanxess przeznaczy łącznie na te premie kilka milionów euro. Wysokość wypłaconej kwoty będzie się różnić w zależności od zajmowanego stanowiska. W Niemczech premia specjalna zostanie wypłacona w grudniu. W innych krajach obowiązują inne zasady.

Kryzys koronawirusowy wpłynął na wyniki biznesowe

Kryzys koronawirusowy utrzymał wpływ na wyniki biznesowe w trzecim kwartale. Wartość EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych sięgająca 193 mln euro oznacza spadek o 28,3 proc. w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem (269 mln euro). Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadła do 13,2 proc. wobec 15,8 proc. w poprzednim kwartale. Poza pandemią na wynik wpływ miały m.in. planowany poważny przestój remontowy w Belgii, konsekwencje spadku cen sprzedaży i niekorzystne wahania kursowe (w szczególności dolara amerykańskiego). Tymczasem działalność w segmencie Consumer Protection nadal pomyślnie się rozwijała. Pojawiły się również pozytywne sygnały z rynków w porównaniu z poprzednim kwartałem.

- W wielu jednostkach dostrzegamy oznaki poprawy sytuacji - podkreśla Matthias Zachert. - Popyt w kluczowych branżach, w tym w sektorze motoryzacyjnym, ponownie wzrósł w porównaniu z drugim kwartałem. Pozytywne sygnały docierają do nas zwłaszcza z Chin i Stanów Zjednoczonych.

Sprzedaż Grupy sięgnęła 1,461 mld euro, co oznacza spadek o 14,3 proc. wobec 1,704 mld euro rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej spadł o 68,4 proc. - z 79 mln do 25 mln euro.

Segmenty: Consumer Protection pozostaje mocnym filarem

Popyt w segmencie Advanced Intermediates ustabilizował się w obu jednostkach biznesowych w porównaniu z drugim kwartałem. W efekcie wielkość sprzedaży niemal osiągnęła poziom z roku poprzedniego. Biorąc jednak pod uwagę niższe ceny sprzedaży i niekorzystne wahania kursowe, sprzedaż i zyski były niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sprzedaż spadła o 14,4 proc. - z 549 mln do 470 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 65 mln euro - była o 28,6 proc. niższy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 91 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 13,8 proc. wobec 16,6 proc. rok wcześniej.

Pandemia wywarła niekorzystny wpływ na segment Specialty Additives również w trzecim kwartale. Wielkość sprzedaży znacznie się zmniejszyła - szczególnie z powodu niższego popytu ze strony przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Negatywny wpływ miały również niższe ceny sprzedaży i niekorzystne wahania kursowe. Sprzedaż spadła o 18,5 proc., z 503 mln do 410 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 65 mln euro - była o 33,0 proc. niższa w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem (97 mln euro). Marża EBITDA (przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych) zmniejszyła się z 19,3 proc. do 15,9 proc.

Segment Consumer Protection pozostaje mocnym filarem Grupy dzięki świetnym wynikom w zakresie produktów agrochemicznych i dużemu zapotrzebowaniu na środki dezynfekujące. Pozytywny wpływ na portfolio miało ponadto przejęcie brazylijskiego producenta biocydów IPEL - pozwoliło to skompensować niekorzystne wahania kursowe. W tym roku sprzedaż utrzymała się na stabilnym poziomie 278 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 59 mln euro - była o 7,3 proc. wyższa w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 55 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła do 21,2 proc. wobec 19,9 proc. rok wcześniej.

Na segment Engineering Materials wpływ miał słaby popyt w przemyśle motoryzacyjnym, szczególnie w Europie, choć uległ on poprawie w porównaniu do poprzedniego kwartału. Sprzedaż wyniosła 285 mln euro i była o 19,3 proc. niższa w porównaniu do poziomu 353 mln euro w roku ubiegłym - również ze względu na niższe ceny sprzedaży i niekorzystny wpływ wahań kursowych. Na EBITDA przez uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zaważył planowany duży przestój remontowy w Belgii, a także słaby popyt, powodując spadek zysków o 44,1 proc., z 59 mln do 33 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 11,6 proc., poniżej 16,7 proc. odnotowanych w roku poprzednim.

Lanxess kontynuuje poprawę w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju

Rok temu przedstawiciele koncernu ogłosili, że do 2040 roku Lanxess osiągnie neutralność klimatyczną. Obecnie producent specjalistycznych środków chemicznych wyznaczył sobie nowe cele w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. W ramach programu ''Water Stewardship'' koncern Lanxess początkowo wzmocni zrównoważoną gospodarkę wodną poprzez realizację konkretnych projektów lokalnych w czterech zakładach zlokalizowanych na obszarach o największym stresie wodnym. Celem jest zmniejszenie bezwzględnego poboru wody w tych miejscach o 15 proc. do 2023 roku. Doświadczenia zdobyte w ramach tych projektów powinny przyczynić się do dalszej poprawy w zakresie racjonalnego wykorzystania wody na całym świecie.

Koncern Lanxess poprawił również swój rating MSCI ESG z oceny BBB na A. Jest to wynik przyjęcia strategii klimatycznej, dobrze sformułowanych zasad ładu korporacyjnego i zdecydowanych wysiłków w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego.


Czytaj więcej:
COVID-19 189

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A