Lanxess precyzuje prognozy na 2018

Lanxess precyzuje prognozy… Po dobrych wynikach w drugim kwartale producent specjalistycznych środków chemicznych koncern Lanxess precyzuje prognozy na rok 2018. Obecnie Grupa przewiduje, że wzrost wyniku operacyjnego sięgnie górnego przedziału określonego w majowej prognozie, w której przewidywano, że wyniesie on od 5% do 10%. W poprzednim roku porównywalna wartość zysku EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła ok. 925 mln euro. Wkład Arlanxeo, czyli utworzonej wraz z Saudi Aramco spółki typu joint-venture działającej w branży kauczuków syntetycznych, nie został uwzględniony w całorocznej prognozie na rok 2018 i ze skutkiem natychmiastowym nie będzie dłużej uwzględniany w wyniku sprzedażowym i operacyjnym Grupy.

W drugim kwartale globalna sprzedaż koncernu Lanxess wzrosła z 1,71 mld euro w tym samym kwartale rok wcześniej do 1,83 mld euro, czyli o 6,8%. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 3,6%, tj. do poziomu 290 mln euro. Dla porównania w analogicznym kwartale poprzedniego roku ta wartość wynosiła 280 mln euro. Pozytywne wyniki ogólne są powiązane z trzema czynnikami: po pierwsze - wkładem jednostek należących wcześniej do spółki Chemtura. Stanowią one istotną część segmentu Specialty Additives, który odnotował najlepszy wynik kwartalny od czasu przejęcia tej amerykańskiej spółki. Drugim z czynników jest dostosowanie cen sprzedaży ze względu na wyższe koszty surowców, a trzecim - synergie osiągnięte po integracji ze spółką Chemtura, które miały pozytywny wpływ na zyski. W II kw. 2018 r. marża EBIDTA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych pozostawała na stabilnym poziomie 15,9% pomimo istotnego negatywnego wpływu zmian kursów walut. Dla porównania rok temu ten wskaźnik wynosił 16,4%.

- Koncern Lanxess dobrze sobie radzi pod względem operacyjnym, a decyzje strategiczne, które podjęliśmy w ostatnim roku, przynoszą widoczne korzyści. Na przykład przejęcie jednostek Chemtura, których wyniki uwzględniono w wyniku całorocznym, istotnie przyczyniły się do osiągnięcia przez segment Additives rekordowych wyników w drugim kwartale roku - powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu koncernu Lanxess.

- W związku z tym doprecyzowaliśmy całoroczne prognozy i przewidujemy, że zysk EBITDA wrośnie do górnej granicy wcześniejszych prognoz pomimo niekorzystnego wpływu słabej pozycji dolara i niepewności dotyczących sytuacji geopolitycznej.

Zysk netto w drugim kwartale tego roku wyniósł 126 mln euro, co stanowi istotny wzrost względem 3 milionów euro zysku w tym samym okresie poprzedniego roku, w którym to zaksięgowano znaczne nadzwyczajne wydatki. Na ten wynik składało się 97 mln euro zysku netto z działalności czterech segmentów koncernu Lanxess, a 29 mln euro – z zaniechanej działalności jednostki Arlanxeo.

Czytaj więcej:
LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A