Lanxess precyzuje prognozy na 2018

Wyniki poszczególnych segmentów

W II kw. 2018 r. sprzedaż w segmencie Advanced Intermediates wyniosła 546 mln euro, co oznacza wzrost o 8,1% względem poprzedniego roku (505 mln euro). Zysk EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych odpowiadał wynikowi z poprzedniego roku (97 mln euro). Podwyżki cen surowców i energii, które w niektórych przypadkach były dość znaczne, zostały przeniesione na klientów poprzez dostosowanie cen sprzedaży. Pozytywny wpływ na zysk miała jednostka zajmująca się produkcją związków metaloorganicznych, która została przejęta w poprzednim roku wraz z nabyciem spółki Chemtura. Wzrost ten zrównoważył negatywny wpływ zmian kursów walut. Marża EBIDTA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych spadła z 19,2% rok temu do 17,8% obecnie.

W segmencie Specialty Additives sprzedaż wzrosła o 15,2%, tj. do poziomu 508 mln euro. Dla porównania w analogicznym kwartale poprzedniego roku ten wskaźnik wynosił 441 mln EUR. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych był 21,3% wyższy niż w poprzednim roku (75 mln euro). Wkład jednostek spółki Chemtura oraz synergie wynikające z przejęcia miały bardzo istotny wpływ na pozytywny wynik. Marża EBIDTA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrosła z 17,0% rok temu do 17,9% obecnie.

Sprzedaż w segmencie Performance Chemicals spadła o 3,0% w porównaniu do wysokich wyników osiągniętych w poprzednim roku: z 367 mln euro do 356 mln euro. Wynik sprzedażowy odzwierciedla wpływ zbycia jednostki w Material Protection Products działającej w dziedzinie ditlenku chloru. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 27,5% względem poprzedniego roku (80 mln euro). Zyski były niższe ze względu na długotrwale niskie wyniki jednostki działającej w zakresie rudy chromu w jednostce biznesowej Leather, a także niekorzystne kursy wymiany walut oraz wyższe ceny skupu surowców. Z tego powodu marża EBIDTA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych spadła z 21,8% do 16,3%.

W segmencie Engineering Materials sprzedaż wzrosła dość istotnie - o 10,5%, tj. z 361 mln euro rok temu do 399 mln euro obecnie. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 12,5%, tj. z 72 mln euro do 81 mln euro. Wzrost zysków wynikał z wyższego wolumenu sprzedaży, zwłaszcza w dziedzinie wysoko wydajnych tworzyw sztucznych na potrzeby ultralekkich konstrukcji, a także z przejęcia jednostki zajmującej się uretanami od spółki Chemtura. Dzięki temu marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 20,3%; dla porównania w analogicznym kwartale ubiegłego roku wskaźnik ten wyniósł 19,9%.

Źródło: Lanxess


LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A