Lanxess z dobrym wynikiem w III kwartale 2022

Lanxess z dobrym wynikiem…

W trudnym otoczeniu gospodarczym, którego cechą charakterystyczną jest ciągły wzrost kosztów energii i surowców, Lanxess, producent chemii specjalistycznej osiągnął dobre wyniki za trzeci kwartał 2022 roku. Sprzedaż wzrosła o znaczące 38,2 procent z 1,581 mld EUR w poprzednim kwartale do 2,185 mld EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnęła 240 mln EUR, co oznacza wzrost o 4,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wyniosła 229 mln EUR.

Oprócz działalności w zakresie dodatków, szczególnie pozytywny był rozwój w segmencie Consumer Protection, który w ostatnich latach został strategicznie rozbudowany. Biznes Microbial Control przejęty od amerykańskiego koncernu International Flavors & Fragrances (IFF) z dniem 1 lipca 2022 roku wniósł już znaczący wkład w dobre wyniki segmentu, podobnie jak biznesy Emerald Kalama Chemical nabyte w 2021 roku. Lanxess dalszy wzrost kosztów energii i surowców zrekompensował wyższymi cenami sprzedaży. Kursy walutowe również miały pozytywny wpływ na zyski we wszystkich segmentach, podczas gdy popyt osłabił się w niektórych branżach klientów, takich jak budownictwo. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadła w trzecim kwartale do 11,0 procent, w porównaniu z 14,5 procent w poprzednim kwartale.

- Wyniki pokazują, że nasza strategia prowadzi nas w dobrym kierunku. W burzliwych czasach jesteśmy znacznie bardziej stabilni niż wcześniej, dzięki skupieniu się na mniej produktach chemicznych mniej uzależnionych od wahań cyklicznych. W połowie roku ponownie wzmocniliśmy nasz segment Consumer Protection poprzez przejęcie biznesu Microbial Control od IFF, co zaprocentowało już w minionym kwartale - powiedział Matthias Zachert, Prezes Zarządu Lanxess AG. - Jednak już wcześniej obserwowaliśmy słabnący popyt w niektórych obszarach i ogólny spadek sprzedanego wolumenu. W czwartym kwartale wiatr czołowy będzie wiał jeszcze mocniej ze względu na dalsze podwyżki cen energii i zagrożenie recesją.

Lanxess określił swoje wytyczne na pełny rok fiskalny 2022. Grupa spodziewa się zysku netto w wysokości od 900 mln EUR do 950 mln EUR, który byłby tym samym znacznie wyższy od skorygowanego poziomu z roku ubiegłego, wynoszącego 815 mln EUR. Wcześniej Grupa przewidywała EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości od 900 mln EUR do 1 mld EUR.

Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł w trzecim kwartale 84 mln EUR, w porównaniu z 40 mln EUR w okresie poprzednim.


lanxess-headquarters-image
Fot.: Lanxess

Segmenty: Sprzedaż napędzana przez rosnące ceny sprzedaży

Dzięki przeniesieniu wzrostu cen surowców, segment Advanced Intermediates osiągnął w trzecim kwartale 2022 roku wyższe ceny sprzedaży, a tym samym wyższą sprzedaż. Ta ostatnia wzrosła o 30,5 procent z 492 mln EUR do 642 mln EUR. Pozytywny wpływ na sprzedaż miały również przesunięcia kursów walut. EBITDA segmentu przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 65 mln EUR, co oznacza spadek o 18,8 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to wyniosła 80 mln EUR. Grupa w pełni przeniosła znacznie podwyższone ceny surowców na klientów. Nie udało się natomiast w pełni przenieść na klientów znacznie podwyższonych cen energii, zwłaszcza w Niemczech. Ponadto niższe wolumeny sprzedaży z powodu słabnącego popytu i wyższe koszty transportu miały negatywny wpływ na wynik. Marża EBITDA przed uwzględnieniem wyjątków spadła do 10,1 procent, w porównaniu do 16,3 procent w poprzednim kwartale.

Segment Advanced Intermediates skorzystał na wyższych cenach sprzedaży, ponieważ Lanxess mógł w całości przenieść na siebie zwiększone koszty surowców i energii. Pozytywny wpływ miały również przesunięcia kursów walutowych, podczas gdy sprzedany wolumen był nieco poniżej dobrego poziomu z poprzedniego roku. Sprzedaż w trzecim kwartale 2022 roku wzrosła o 30,9 procent z 605 mln EUR do 792 mln EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła o 18,6 procent z 102 mln EUR w poprzednim roku do 121 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnęła 15,3 proc. wobec 16,9 proc. rok wcześniej.

W trzecim kwartale 2022 roku szczególnie pozytywnie rozwijała się sprzedaż i zyski segmentu Consumer Protection. Znaczący wkład wniosły tu nowo nabyte przedsiębiorstwa IFF Microbial Control, jak również Emerald Kalama Chemical. Sprzedaż wzrosła o 60,7 procent do 662 mln euro, w porównaniu do 412 mln euro w roku poprzednim. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 110 mln EUR, co oznacza wzrost o 66,7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, wynoszącym 66 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 16,6 procent w porównaniu z 16,0 procentami w roku poprzednim.


Czytaj więcej:
Rynek 1107
Finanse 139

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska