Lerg i Organika-Sarzyna w czołówce polskich firm patentujących

Lerg i Organika-Sarzyna w czołówce polskich firm patentujących
Jak wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Urząd Patentowy RP i Sieć Naukową MSN, liderem zestawienia za ubiegły rok jest działająca w branży elektronicznej firma Bumar Elektronika S.A., która zarejestrowała 12 patentów. Ale w pierwszej piątce firm o największej liczbie zarejestrowanych patentów znalazły się także dwie firmy z sektora chemicznego i tworzyw sztucznych. Firma Lerg S.A. z Pustkowa zajęła drugie miejsce z 11 patentami, głównie dla żywic fenolowo-formaldehydowych do laminatów elektroizolacyjnych oraz żywic rezolowych do materiałów ściernych. Czwarte miejsce w rankingu zajęły Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna z Nowej Sarzyny - w 2012 roku firma zgłosiła 9 patentów.

Przedstawiciele firmy Lerg nie kryją zadowolenia z osiągniętego wyniku: - Bardzo cieszymy się z faktu, iż firma Lerg uplasowała się tak wysoko w gronie firm aktywnych w sferze własności intelektualnej - mówi Agnieszka Kozubek-Bespalenko, dyrektor generalny LERG. - Wynik ten potwierdza dynamizm rozwoju i nowoczesność przedsiębiorstwa, gotowego odpowiedzieć na najbardziej różnorodne potrzeby swoich partnerów biznesowych.

Z raportu INE PAN wynika, że rok 2012 był rekordowy pod względem innowacyjności polskich przedsiębiorstw - Urząd Patentowy zarejestrował w tym czasie 556 patentów zgłoszonych przez 372 firmy. Łańcuch przedsiębiorstw patentujących wydłużył się w stosunku do 2011 roku o 27 proc. W dwuletniej perspektywie 2010-2012 średnioroczny wzrost osiągnął wartość 38,5 proc. Wzrosła liczba przedsiębiorstw z pojedynczym patentem - w 2012 roku było ich 282.

W perspektywie pięcioletniej 2007-2011 najlepiej spośród firm z branży chemicznej wypadły puławskie Azoty, zajmując z liczbą 24 patentów trzecie miejsce w ogólnym rankingu. Warto wspomnieć, że wiceliderem rankingu była firma Sigma S.A., oferująca między innymi linie do sortowania i przetwarzania odpadów, która zgłosiła w tym czasie 35 patentów.

W dziewięcioletnim okresie prowadzonych badań (2004-2013) Urząd Patentowy odnotował wzrost zarówno liczby patentujących przedsiębiorstw, jak i zgłaszanych patentów. Średnioroczna dynamika wzrostu liczby przedsiębiorstw patentujących wyniosła 116,7 proc., zaś dla liczby patentów - 115,9 proc.

Oprócz statystyk, raport zawiera także analizę barier innowacyjności opracowaną na podstawie ankiet sporządzanych przez przedsiębiorców. Za największe utrudnienia we wdrażaniu nowych rozwiązań firmy uznawały czynniki ekonomiczne, w tym wysokie koszty prowadzenia działalności B+R. Innym ważnym powodem niskiej liczby innowacji był niepewny popyt na nowatorskie rozwiązania.

Przedsiębiorcy wskazywali, że zwiększenie innowacyjności firm mogłoby nastąpić między innymi dzięki wzmocnieniu ustawowego wsparcia i uproszczenia procedur przyznawania dotacji na innowacje. Wskazywano także m.in. na wprowadzanie zachęt podatkowych dla działalności B+R, zwiększenie pomocy finansowej, zmianę świadomości przedsiębiorców czy wzrost udziału uczelni wyższych w opracowywaniu nowatorskich rozwiązań.

Czytaj więcej: Analiza 230 Innowacje 301

Producent i eksporter żywic poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych, żywic klejowo - aminowych
 

Producent i eksporter żywic poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych, żywic klejowo - aminowych, żywic do farb oraz formaliny

Polska