Liderzy Dow na Forum Ekonomicznym 2014

Liderzy Dow na Forum Ekonomicznym 2014
Przedstawiciele jednej z największych światowych firm chemicznych, Dow Chemical, uczestniczyli w XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju. Christoph Sikora, dyrektor generalny Dow na Europę Środkową, był panelistą w sesji pt. "Jak prowadzić biznes? Globalna perspektywa vs lokalne bariery", natomiast Robert Stankiewicz, prezes zarządu Dow Polska, uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. "Nowe technologie trampoliną dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności".

Podczas największego wydarzenia ekonomicznego w Polsce Christoph Sikora zwracał uwagę na to, w jaki sposób światowi gracze mogą z powodzeniem wchodzić i rywalizować na nowym rynku.

- Międzynarodowe firmy mogą wykonywać wiele czynności bardzo wydajnie, poprzez scentralizowane procesy wewnętrzne - mówił Sikora. - Wciąż trzeba jednak pamiętać, że działalność biznesowa rozgrywa się na poziomie lokalnym. Musimy więc być blisko klientów i rynków oraz planować nasze działania w oparciu o lokalną działalność i pracowników. Sposób prowadzenia biznesu, kultura, oraz zwyczaje znacząco różnią się pomiędzy krajami. Dobrze prowadzona lokalna działalność międzynarodowej firmy musi być dopasowana do specyfiki danego miejsca.

W panelu udział wzięli także przedstawiciele globalnych firm oraz instytucji odpowiedzialnych za wspieranie przedsiębiorczości i konkurencyjności wśród lokalnych firm. Najważniejszą konkluzją panelu było stwierdzenie, że firmy globalne i lokalne będą zawsze współistnieć ze względu na różnorodne atuty swoich biznesów oraz różne preferencje konsumentów. Paneliści zgodzili się, że udane wprowadzenie globalnej marki na rynek lokalny będzie zawsze prowadzić do osiągnięcia stanu równowagi między graczami globalnymi i lokalnymi, co jest w interesie klienta, ponieważ zapewnia mu wybór i zwiększa konkurencję rynkową.

Z kolei Robert Stankiewicz mówił o znaczeniu nauki i technologii dla pobudzania europejskiej gospodarki i umacnianiu jej pozycji konkurencyjnej względem innych kontynentów i regionów świata. Wraz ze wzrostem znaczenia południowych i wschodnich regionów świata w gospodarce globalnej, Europa obserwuje słabnącą pozycję w przyciąganiu nowych inwestycji. Firmy globalne decydują się inwestować w bardziej korzystnych lokalizacjach pod względem możliwości rozwoju i zysku. Kapitał intelektualny w Europie pozostaje bardzo wysoki, a rozwój krajów Europy Wschodniej niesie potencjał, który może pomóc kontynentowi efektywnie konkurować w sferze biznesu w skali globalnej.

- Branża chemiczna jest jednocześnie odbiorcą i pionierem innowacyjności - powiedział Stankiewicz. - Innowacje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju zarówno tego sektora, jak i dla działalności partnerów i klientów na całym świecie. Dow zawsze opierało swoje strategie wzrostowe nie tylko na surowcach, czy cenach energii, ale także na wnikliwej analizie potencjału innowacyjności każdej nowej lokalizacji. Jeżeli Europa chce powtórzyć sukces Stanów Zjednoczonych, które z powodzeniem reindustrializowały swoją gospodarkę, priorytetem powinny być innowacyjność i zwiększanie konkurencyjności. Uważamy, że nauka i nowe technologie są tutaj kluczowe, gdyż jednocześnie czerpią z innowacyjności, i ją napędzają.

Organizowane od 1992 roku Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój jednym z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Europie. Biorą w nim udział przedstawiciele sektora biznesowego i publicznego. Firma Dow jest partnerem Forum, a jej przedstawiciele brali udział w kilku edycjach imprezy w ubiegłych latach.