Luflexen do folii rękawowej od BOPS

Luflexen do folii rękawowej od BOPS
Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), która jest w pełni zależna
od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP), wprowadziła ostatnio na rynek polski nowy gatunek polietylenu średniej gęstości (MDPE) pod nazwą Luflexen hyPE 35 P FA (poprzednio gatunek ten był dostępny pod nazwą Lupolen GX 4081), który jest rekomendowany do folii rękawowej. Luflexen hyPE 35 P FA w porównaniu do typowego MDPE pozwala na znaczne zmniejszenie grubości folii, zapewniając jednocześnie przy tym wyższą przezroczystość i lepszą wytrzymałość mechaniczną. Nowy gatunek Luflexen hyPE 35 P FA wytwarzany jest przez LyondellBasell w Europie Zachodniej.

Luflexen hyPE 35 P FA jako nowy gatunek polietylenu o wysokich właściwościach użytkowych jest wytwarzany w procesie polimeryzacji w fazie gazowej w oparciu o oryginalną technologię polimeryzacji pod nazwą Spherilene, która należy do LyondellBasell. Dzięki temu, gatunek hyPE 35 P FA odznacza się szerokim oknem przetwórczym i dobrą przetwarzalnością, praktycznie na wszystkich rodzajach linii używanych przez przetwórców do folii rękawowej. Ze względu na niski współczynnik tarcia może być on przetwarzany na liniach rekomendowanych do LDPE i LLDPE, gatunek zapewnia także lepszą stabilność balonu w porównaniu do typowych gatunków LLDPE i mLLDPE. Dodatkowo, produkowana folia nie wykazuje tendencji do blokowania. Gatunek ten łatwo miesza się z innymi standardowymi typami polietylenów.

Luflexen - BOPS


Luflexen hyPE 35 P FA zapewnia przede wszystkim:
  • wyjątkowe zbalansowanie właściwości mechanicznych
  • unikalne połączenie sztywności i wytrzymałości mechanicznej, gwarantujące możliwość
  • zmniejszenia grubości folii w różnorodnych zastosowaniach konsumenckich, takich jak opakowania do żywności, folie higieniczne itp.
  • Niską zawartość wtrąceń żelowych i dobre właściwości optyczne.
Przeprowadzone testy dla folii o grubości 50 μm wykazały, że m.in. w zakresie odporności na przebicie możliwe jest uzyskanie wartości 330 g. Taka wysoka wytrzymałość jest nowym wzorcem dla polietylenu
średniej gęstości w zastosowaniach foliowych. Testy wykazały również, że folie produkowane z wykorzystaniem gatunku Luflexen hyPE 35 P FA wykazują zbalansowane właściwości mechaniczne zarówno w kierunku wzdłużnym, jak i poprzecznym.

Dodatkową zaletą jaką oferuje hyPE 35 P FA są doskonałe właściwości optyczne wytwarzanych folii - zamglenie może być zmniejszone o połowę w porównaniu do folii wyprodukowanych przy zastosowaniu standardowych typów MDPE.

Podstawowe właściwości gatunku MDPE Luflexen hyPE 35 P FA
Gęstość (g/cm3), ISO 11830,935
MFR (g/10 min, 190°C /2,16 kg), ISO 11331,4
Moduł wytrzymałości na rozciąganie (MPa), ISO 527-1,-2600
Odporność na przebicie (DDI, g), ASTM D 1709330*
Współczynnik tarcia, ISO 82950,3
* Dla folii o grubości 50 μm

Czytaj więcej: Tworzywa sztuczne 737