Medal Europejski za tworzywo Tarnamid

Medal Europejski za tworzywo Tarnamid
Azoty Tarnów zostały laureatem Medalu Europejskiego za swoje tworzywo Tarnamid T-30 MLHS.

Przeznaczony do produkcji nowoczesnych krzeseł stadionowych tarnowski Tarnamid T-30 MHLS został nagrodzony Medalem Europejskim dla Wyrobów w konkursie organizowanym przez Business Centre Club, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Złożona z przedstawicieli tych instytucji Komisja Weryfikacyjna wyróżnia wyroby i usługi, których jakość nie odbiega od poziomu europejskiego. Nominowane do konkursu wyroby muszą spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty. - Istotna jest dynamika firmy oferującej usługę, zdobyte nagrody i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna bierze także pod uwagę czy firma korzysta ze szkoleń, seminariów na temat Unii Europejskiej, konsultacji, analiz prawnych, badań rynku – wyjaśniają organizatorzy konkursu.

Tarnamid T-30 MHLS jest nowoczesnym tworzywem (PA-6) stabilizowanym na UV i podwyższoną temperaturę. Ma szerokie zastosowanie, ale najbardziej znany jest z faktu, że stał się produktem dostosowanym do potrzeb inwestycji związanych z budową stadionów na Euro 2012. Służy bowiem do konstrukcji odpornych na promienie słoneczne i wysoką temperaturę krzesełek stadionowych.

Azoty nagrodzone za Tarnamid

Azotom Tarnów w tym obszarze przemysłu pomogły zaistnieć najnowsze wymagania związane z projektowaniem stadionów. Oto bowiem w nowo budowanych obiektach instalowane powinny być siedziska tworzone z poliamidu, a nie jak do tej pory bywało z polipropylenu. Te poliamidowe wyróżniają się bowiem większym stopniem wytrzymałości, a także posiadają oczywiście własności przeciwpożarowe, nie ulegają stapianiu gdy pojawia się ogień. Ponadto są też odporne na działanie światła, co pozwala zachować barwie stabilność. Siedzenia z tworzywa dostarczanego przez Azoty spełnią wszelkie wymogi środowiskowe, nie będą bowiem zawierać metali ciężkich. Ich produkcja możliwa będzie w pięciu kolorach.

Czytaj więcej: Nagrody 210 Poliamid (PA) 116

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8