Membrany Lanxess do wód o wysokim potencjale blokowania

Membrany Lanxess do wód o wysokim potencjale blokowania
Nowe produkty można stosować do wód o wysokim potencjale blokowania membran. Nowe membrany mają powierzchnię 37,2 m2, 34,4 m2 i 8,4 m2 (co odpowiada 400, 370 i 90 stopom kwadratowym). Elementy membranowe Lewabrane RO B400 FR i Lewabrane RO B370 FR mają średnicę 201 mm (8 cali), a Lewabrane RO B090 FR 4040 – 101 mm (4 cale).

Wszystkie produkty z serii Lewabrane składają się z poliamidowej membrany kompozytowej zawiniętej kilkakrotnie w kształt spirali. - Nasze elementy separacyjne membran charakteryzują się wysokim stopniem polimeryzacji i niskim napięciem powierzchniowym, co ogranicza gromadzenie się rozpuszczonych ciał stałych na powierzchni membrany - mówi Alan Sharpe z firmy Lanxess. - Ponadto nowo opracowane membrany typu FR zawierają specjalny separator dopływu. Nowe elementy membranowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wytwarzać większe turbulencje w kanale dopływu wody, dzięki czemu mniej ciał stałych osadza się na powierzchni membrany.

W separacji membranowej blokowanie oznacza proces osadzania się rozpuszczonych ciał stałych (koloidów) na powierzchni membrany, prowadząc do zmniejszenia zdolności separacyjnych. Elementy membranowe typu FR spółki Lanxess ograniczają tego rodzaju blokowanie, przyczyniając się do przedłużenia okresów między konserwacjami i zwiększenia pojemności wyjściowej.

Elementy separacyjne zostały zaprojektowane specjalnie do przemysłowego oczyszczania wody. Ich obszary zastosowania obejmują odsalanie wód słonawych i wód o niskim zasoleniu o dużym potencjale blokowania membran organicznymi i biologicznymi zanieczyszczeniami.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A