Messe Düsseldorf zawiesza działalność biznesową w Rosji

Messe Düsseldorf zawiesza…

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę, Rada Nadzorcza Messe Düsseldorf GmbH podjęła decyzję o zawieszeniu działalności biznesowej grupy w Rosji do odwołania. Dotyczy to również działalności spółki zależnej Messe Düsseldorf Moskwa.

- Miasto Düsseldorf myśli o mieszkańcach Ukrainy. Po tym, jak zawiesiliśmy partnerstwo między Moskwą i Düsseldorfem, logiczne jest, że Messe Düsseldorf, jako spółka zależna miasta, również zawiesza na razie swoją działalność w Rosji - powiedział dr Stephan Keller, Burmistrz Miasta Düsseldorf i Przewodniczący Rady Nadzorczej Messe Düsseldorf.

- Obecne wydarzenia stoją w sprzeczności z misją i wartościami naszej firmy, którymi są tworzenie międzynarodowych rynków dla swobodnej, transgranicznej wymiany międzykulturowej i gospodarczej - dodał Wolfram N. Diener, CEO Messe Düsseldorf.

Przypomnijmy, że w ramach swojej międzynarodowej marki Global Gate, Messe Düsseldorf od wielu lat organizuje targi przetwórstw tworzyw sztucznych interplastica oraz targi opakowań upakovka. Obydwie imprezy, odbywające się corocznie w styczniu uznawane są za największe wystawy branżowe w Rosji.


Czytaj więcej:
Targi 1274
WNP 15
Umowy 164
Rynek 1092