Ministerstwo przeciwko przejęciu Azotów Tarnów przez Rosjan

Ministerstwo przeciwko przejęciu Azotów Tarnów przez Rosjan
Ministerstwo Skarbu Państwa ocenia, że pozytywna odpowiedź na wezwanie rosyjskiego Acronu na akcje Zakładów Azotowych w Tarnowie zagrozi realizacji nowej strategii Grupy.

Przypomnijmy, że Acron, za pośrednictwem funduszu Norica Holding, wezwał w maju do sprzedaży akcji ZA Tarnów, dających 64,8 proc. głosów, po 36 zł za akcję. W wyniku wezwania chce osiągnąć 66 proc. głosów na Walnym, Zgromadzeniu. Zapisy w wezwaniu rozpoczęły się 6 czerwca i potrwają do 22 czerwca.

Wczoraj Ministerstwo Skarbu Państwa oceniało, że pozytywna odpowiedź na wezwanie Acronu zagrozi realizacji nowej strategii spółki, którą ogłoszono również wczoraj.

W komunikacie czytamy: - „Ministerstwo Skarbu Państwa z zainteresowaniem przyjęło uaktualnienie strategii Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach i będzie wspierać działania spółki prowadzące do jej realizacji. MSP pozytywnie ocenia zaprezentowaną wizję rozwoju, opartą między innymi na integracji podmiotów należących do Grupy ZAT oraz dalszej konsolidacji sektora chemicznego. Tworzenie zdywersyfikowanego produktowo podmiotu o skali europejskiej, w ocenie MSP, powinno prowadzić do trwałego wzrostu wartości ZAT oraz innych aktywów Skarbu Państwa. Pozytywna odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa na wezwanie spółki Acron na sprzedaż akcji ZAT uniemożliwiłaby realizację wspomnianej strategii. Mogłaby także mieć negatywny wpływ na wartość innych podmiotów wielkiej chemii i ich dostawców”.

Czytaj więcej: Rynek 830

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8