Mocna pozycja Lanxess w pierwszym kwartale 2020

Mocna pozycja Lanxess w pierwszym…

Koncern Lanxess, producent specjalistycznych środków chemicznych, w pierwszym kwartale 2020 r. utrzymał mocną pozycję - pomimo niekorzystnych warunków gospodarczych spowodowanych pandemią koronawirusa. Przychody w nowym segmencie Consumer Protection oraz w segmencie Specialty Additives wzrosły, istotnie łagodząc skutki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Pozytywny wpływ miały również wahania kursowe, w szczególności dolara amerykańskiego. Negatywnie na przychody oddziaływał natomiast dalszy spadek popytu przemysłu motoryzacyjnego spowodowany kryzysem, w szczególności w segmencie Engineering Materials. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 9,9 proc., z 272 mln euro do 245 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła do 14,4 proc., po 15,7 proc. w analogicznym kwartale rok wcześniej.

- Do tej pory udało nam się utrzymać ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa w ryzach - głównie dzięki naszemu zrównoważonemu portfolio - podkreślił Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxess AG. - Wiemy, że kryzys nie osiągnął jeszcze punktu kulminacyjnego. Czujemy się jednak dobrze przygotowani, ponieważ mamy stabilną pozycję i podjęliśmy szeroko zakrojone działania w zakresie zarządzania kryzysowego. Najważniejsze jest to, że nasi pracownicy są w większości zdrowi, a nasze zakłady pracują - powiedział Zachert.

Sprzedaż Grupy sięgnęła w I kw. 2020 r. 1704 mld euro, co oznacza nieznaczny spadek wobec 1738 mld euro rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej spadł o 27,6 proc., z 87 mln euro do 63 mln euro.

W drugim i trzecim kwartale Lanxess spodziewa się nasilenia skutków pandemii koronawirusa. Na podstawie obecnie dostępnych informacji koncern oczekuje, że w II kw. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnie wysokość od 200 mln euro do 250 mln euro. Dla całego 2020 roku Lanxess przewiduje EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości od 800 mln euro do 900 mln euro. Wcześniej koncern spodziewał się rocznego zysku w przedziale od 900 mln euro do 1 mld euro. W ubiegłym roku EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnął wartość 1019 mld euro.

Szeroki pakiet środków na wypadek kryzysu związanego z koronawirusem

Już na początku kryzysu wywołanego koronawirusem Lanxess podjął szereg działań mających na celu zminimalizowanie jego negatywnych skutków. Priorytetem jest zdrowie pracowników. Dzięki zastosowaniu aktywnych środków ochronnych, takich jak surowe przepisy higieniczne, rozwiązania do pracy w domu dla większości pracowników biurowych oraz zmiany w modelu zmianowym, wskaźnik zakażeń wśród pracowników Lanxess został utrzymany na niskim poziomie. Do tej pory zakażonych zostało 31 pracowników na całym świecie - 27 już wyzdrowiało.

Zdolność koncernu do realizacji zamówień właściwie nie została dotychczas ograniczona. Największe zakłady produkcyjne pozostawały w ciągłej eksploatacji. Przejściowo zamknięto jedynie zakłady w Chinach, we Włoszech, w Indiach i Argentynie, w niektórych przypadkach ze względu na wymogi administracyjne.

Koncern chemiczny podjął zatem istotne kroki w celu dalszego wzmocnienia swojej już i tak dobrej sytuacji w zakresie płynności. W kwietniu Lanxess ogłosił, że zawiesi do odwołania program wykupu akcji własnych. Zaoszczędzi również od 50 do 100 mln euro dzięki dyscyplinie kosztowej w roku obrotowym 2020 i zmniejszy swój budżet inwestycyjny o około 50 mln euro poprzez odłożenie projektów. Wraz ze sprzedażą udziałów w spółce Currenta w dniu 30 kwietnia 2020 r. kapitał własny Lanxess osiągnął wartość 780 mln euro (po odliczeniu zadłużenia netto i emerytur), a udział w zyskach 150 mln euro (w obu przypadkach przed opodatkowaniem).

- Aby sprostać wyzwaniom pandemii koronawirusa, niezbędna jest wysoka płynność finansowa. Dzięki sprzedaży udziałów w spółce Currenta zwiększyliśmy naszą i tak już mocną pozycję płynnościową do około 3 mld euro - podkreślił Michael Pontzen, dyrektor finansowy Lanxess AG.

Redukcja wynagrodzeń Rady Nadzorczej, Zarządu i kierownictwa wyższego szczebla

W odpowiedzi na poważne wyzwania związane z kryzysem koronawirusowym Rada Nadzorcza, Zarząd i najwyższe kierownictwo LANXESS podjęły decyzję o odstąpieniu od części wynagrodzenia. Członkowie Rady Nadzorczej zrzekną się 20 proc. swojego wynagrodzenia. W przypadku członków Zarządu i kierownictwa wyższego szczebla redukcja dotyczy premii. Maksymalna stawka wypłaty dla członków Zarządu wyniesie 50 proc., dla kierownictwa najwyższego szczebla zostanie obniżona maksymalnie o 25 proc.

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A

Reportaże

Forum