Mocna pozycja Lanxess w pierwszym kwartale 2020

Nowy segment Consumer Protection odnotowuje wysokie przychody

Lanxess zamierza w większym stopniu skupić się na produktach ochrony konsumentów i w związku z tym dostosował swoją strukturę sprawozdawczości. Na nowy segment Consumer Protection składają się Saltigo, jednostki Material Protection Products oraz Liquid Purification Technologies, zastępując dotychczasowy segment Performance Chemicals. Jednocześnie jednostka Inorganic Pigments wchodzi w skład segmentu Advanced Intermediates. Dane z poprzedniego roku zostały odpowiednio przekształcone.

Na segment Advanced Intermediates negatywnie wpłynął słabszy popyt w jednostce Advanced Industrial Intermediates, przede wszystkim w regionie Azji, będący konsekwencją pandemii. Nie były w stanie tego zrekompensować wyższe wolumeny sprzedaży w jednostce Inorganic Pigments oraz korzystne kursy wymiany walut. Sprzedaż spadła o 4,5 proc., z 584 mln euro do 558 mln euro. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 88 mln euro i był o 16,2 proc. mniejszy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 105 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 15,8 proc., w porównaniu do 18,0 proc. w analogicznym kwartale rok wcześniej.

Jednocześnie sprzedaż oraz przychody w segmencie Specialty Additives wzrosły, pomimo niesprzyjających okoliczności. Dobre wyniki działalności w dziedzinie związków bromu, a w szczególności korzystne wahania kursowe z nawiązką zrekompensowały osłabienie popytu w sektorze motoryzacyjnym spowodowane pandemią. Sprzedaż wzrosła o 2,9 proc., z 485 mln euro do 499 mln euro. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 85 mln euro i był o 2,4 proc. większy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 83 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie 17,0 proc. rok do roku.

Nowy segment Consumer Protection również zakończył pierwszy kwartał 2020 r. sukcesem. Było to możliwe szczególnie dzięki dobrym wynikom w dziedzinie środków do dezynfekcji jednostki Material Protection Products. Korzystne okazały się również wahania kursowe oraz zmiany asortymentowe wynikające z przejęcia brazylijskiego producenta środków biobójczych IPEL. Sprzedaż wzrosła o 5,7 proc., z 264 mln euro do 279 mln euro. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 67 mln euro i był o 11,7 proc. większy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 60 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnęła wysoki poziom 24,0 proc., w porównaniu do 22,7 proc. rok wcześniej.

W segmencie Engineering Materials na sprzedaży i zyskach w dalszym ciągu negatywnie odbijają się konsekwencje osłabienia popytu ze strony branży motoryzacyjnej, będącego wynikiem pandemii koronawirusa. Sprzedaż wyniosła 347 mln euro i była o 9,2 proc. niższa w porównaniu do poziomu 382 mln euro w roku ubiegłym. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 24,6 proc., z 65 mln euro do 49 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 14,1 proc., plasując się poniżej 17,0 proc. odnotowanych w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska

Reportaże

Forum